Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Hansısa bir malı nisyə olaraq nəqd qiymətindən baha almaq

Sual. Malı nisyə olaraq, onun nağd qiymətindən baha qiymətə almağa icazə verilirmi? Bu müamilə sələm hesab olunurmu?
Cavab: Malı nisyə şəklində, onun nağd qiymətindən baha qiymətə alıb-satmağın işkalı yoxdur və nağd ilə nisyənin qiymət fərqi sələm hesab olunmur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər