Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

İnsanın borcu olduğu halda məişətindən artıq qalan malının xümsü

Sual. İşçilər qazanclarının illik xərclərindən artıq qalan hissəsinin xümsünü verməlidirlərmi?  Onu da nəzərə alın ki, onların nağd və krеdit borcları vardır?
Cavab:  Əgər onların borcu illik xərclər üçün il ərzində edilmiş borc olsa və ya ilin bəzi ehtiyaclarını ödəmək üçün nisyə mal almaq şəklində olsa, borcu həmin ilin qazancından qaytarmaq istədiyi təqdirdə, borcun miqdarı o ilin artıq qalan qazancından çıxılar. Əks təqdirdə, artıq qalmış qazancın hamısına xüms düşər.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər