Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Malın hamısını övladlardan birinə hədiyyə etmək

Sual. Şəxs özünün bütün əmlakını övladlarından birinə bağışlaya və başqa övladlarını ondan məhrum edə bilərmi?
Cavab: Əgər bu iş övladlar arasında nifaq və ixtilafın düşməsinə səbəb olarsa, bu işi görməsi caiz deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər