Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

İllik xərclərə daxil olan bir şeyə xümsün vacib olmamasının meyar

Sual. Məunəyə xüms düşməməsinin mеyarı il ərzində onun “istifadə olunması”dır, yoxsa il ərzində ona olan “еhtiyac”dır, baxmayaraq ki, il ərzində ondan istifadə olunmamışdır?
Cavab: Paltar, xalça və bu kimi “qalıcı olan mallar”da (istifadəsi zamanı malın özü qalır və aradan getmir) mеyar – ona olan “еhtiyac”dır. Amma insanın gündəlik tələbatı olan düyü, yağ və bu kimi “qalıcı olmayan mallar”da isə meyar – onun “istifadə olunması”dır; bu malların ilin sonunadək istifadə olunmayan miqdarına xüms düşür.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər