Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Böyük oğul vəfat etdikdən sonra atanın qəza namaz və orucunun

Sual. Əgər atanın qəza namazları boynunda olan böyük oğul vəfat etsə, atanın qəza namazlarını kim qılmalıdır: böyük oğulun varisləri, yoxsa atanın sonrakı oğulu (yəni, böyük oğulun qardaşı)?
Cavab: Əgər böyük oğul atası vəfat etdikdən sonra vəfat etsə, boynunda olan atasının qəza oruc və namazları, onun oğluna və ya qardaşına vacib olmur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər