Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Kişilərin qadınlara xas olan və qadınların kişilərə xas olan

Sual. Kişilər qadınlara xas olan geyimləri, yaxud əksinə, qadınlar kişilərə xas olan geyimləri evdə və özünü qarşı cinsə oxşatmaq məqsədi olmadan geyinə bilərlərmi?
Cavab: Əgər həmin geyimi özü üçün bir geyim olaraq seçməyibsə, geyinmələrinin işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər