Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Vəqf siğəsinin oxunması

Sual. Vəqfin xüsusi cümlələrini (siğəsini) dildə tələffüz etmək, vəqfin düzgünlüyündə şərtdirmi? Əgər şərtdirsə, bu cümlələri ərəbcə demək şərtdirmi?
Cavab: Vəqfin xüsusi cümlələrini dildə tələffüz etmək şərt deyildir, çünki onun “muatat” (hеç nə dеmədən vеrib-almaq) ilə də gerçəkləşməsi mümkündür. Həmçinin bu cümlələri ərəbcə demək şərt deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər