Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Vəsiyyətin vacibliyi

Sual. Vəsiyyət etmək vacibdirmi? Belə ki, əgər insan vəsiyyət etməzsə, günah işlədibmi?
Cavab: Əgər başqaları onun yanında əmanət qoyublarsa, yaxud onun boynunda “həqqünnas” (camaatın haqqı) və ya “həqqüllah” (Allahın haqqı) vardırsa və həyatda ikən onları ödəyə bilməyibsə, bunlar xüsusunda vəsiyyət etməsi vacibdir. Qeyri hallarda isə, vəsiyyət etmək vacib deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər