Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Xonsa şəxsin qadın və ya kişi cinsinə keçirilməsi üçün cərrahiyyə

Sual. Xonsa fərdin qadın və ya kişi cinsinə aid edilməsi üçün cərrahiyyə əməliyyatının aparılmasının hökmü nədir?
Cavab: Bu işin öz-özlüyündə işkalı yoxdur. Amma müqəddimə xarakterli haram işlərdən çəkinmək vacibdir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər