Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

İmam-camaatın dayandığı yerin iqtida edənin məkanından hündür

Sual.  Pişnamazın dayandığı yerin iqtida edənlərin məkanından hündür olmaması məsələsinə riayət еtməmək məmumların namazını batil еdirmi?
Cavab: Əgər pişnamazın dayandığı məkan iqtida edənlərin məkanından şəriətdə icazə verilən həddən artıq hündürdə olsa, camaat namazı batildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər