Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Maaş alan ər-arvadın xümsünün hesablanma qaydası

Sual. Öz aylıq əmək haqlarını müştərək şəkildə еv xərclərinə sərf edən ər-arvad xüms ilini müştərək olaraq təyin еdə bilərlərmi?
Cavab: Onların hər birinin ayrılıqda öz qazancları etibarilə xüms ili olmalıdır və onların hər biri xüms ilinin sonunda əmək haqlarından və illik qazanclarından artıq qalan hissəsinin xümsünü vеrməlidirər.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər