Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Tibb bacısının xəstənin bədəninə paltar və ya örtük üstündən

Sual. Əgər şəfqət bacısı naməhrəm kişinin, yaxud əksinə, tibb qardaşı naməhrəm qadının nəbzini yoxlamaq, təzyiqini ölçmək və ümumiyyətlə, xəstənin bədəninə toxunmağa ehtiyac duyulan bu kimi işləri tibbi əlcək geyinərək yerinə yetirə bilərsə, bu işləri tibbi əlcək geyinmədən yerinə yetirməsi caizdirmi?
Cavab: Əgər xəstənin müayinə və müalicəsi zamanı tibbi əlcək geyinmək mümkündürsə və ya bu işləri paltarın üstündən görmək mümkündürsə, şəfqət bacısının naməhrəm kişiyə, yaxud əksinə, tibb qardaşının naməhrəm qadına toxunmasının zərurəti yoxdur və buna görə də naməhrəmə toxunması caiz deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər