Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Tərəxxüs həddini keçdikdən sonra müsafir hökmünün icra olunması

Sual. Əgər müsafir vətənindən çıxsa və elə bir yol ilə hərəkət etsə ki, həmin yolda öz əsil vətənində çəkilən azan səsi eşidilir və ya evlərin divarları görünür, bu, şəri məsafənin qət olunmasına zərər yеtirərmi?
Cavab: Öz vətənindən keçməyənədək, şəri məsafənin qət olunmasına zərər yеtirmir və onun qət etdiyi məsafə şəri məsafədən hesab olunur. Lakin o, vətəni ilə tərəxxüs həddi arasındakı məsafədə müsafir hökmündə deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər