Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Alqı-satqını pozmaq ixtiyarı öz sübutunu tapmadan alqı-satqını

Sual. Müamiləni pozmaq haqqı yaranmadan satıcı müamiləni poza bilərmi? Müamilə və alış-veriş reallaşdıqdan sonra satıcı satılan əşyanın qiymətini artıra bilərmi?
Cavab: Yuxarıda deyilən işlərin heç birini görə bilməz.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər