Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

İllik gəlirdən kənara qoyulan ehtiyat pulun xümsü

Sual. Mən bu vaxta qədər еvlənməmişəm. Gələcəkdə istifadə еtmək üçün еhtiyaclı olacağım malları indidən alıb еhtiyat saxlamağım caizdirmi?
Cavab: İllik gəlirdən ehtiyata yığılan pul, əgər bir neçə gün sonra izdivacın zəruri xərci üçün istifadə ediləcəksə, xümsü yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər