Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Milli rəqs

Sual. Kişinin kişi və qadının qadın qarşısında, yaxud da kişinin qadınlar və qadının da kişilər qarşısında milli rəqsi icra etməsinin hökmü nədir?
Cavab: Vacib ehtiyata əsasən, kişinin rəqs etməsi haramdır. Qadının qadınlar qarşısında rəqs etməsi isə, əgər bu rəqs günah ünvanını kəsb etsə, məsələn, qadın məclisi rəqs məclisinə çevrilsə, məhəlli-işkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu iş tərk edilməlidir. Qeyri halda da, əgər rəqs şəhvəti təhrik edəcək bir tərzdə olsa, yaxud bu işin fəsadı olsa, yaxud haram bir işlə (məsələn, haram musiqi və avazla) yanaşı olsa, yaxud da naməhrəm bir kişinin qarşısında olsa, haramdır.  
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər