Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Sələmin haramlığının hüdudları

Sual. Sələm, mülki və hüquqi şəxslərə eyni səviyyədə haramdırmı? Yoxsa bəzi xüsusi hallar istisna təşkil edir?
Cavab: Sələm, ümumiyyətlə, haramdır. Təkcə ata ilə övlad, arvad ilə ər arasında sələmə icazə verilir. Həmçinin müsəlmanın qeyri-zimmi kafirdən sələm almasına icazə verilir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər