Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Həyatda ikən insanın özünə qəbir alması

Sual. İnsan həyatda ikən bir mülk olaraq özünə qəbir ala bilərmi?
Cavab: Əgər qəbrin yeri bir başqasının şəri mülkü olarsa, bu yeri almağın işkalı yoxdur. Amma əgər qəbrin yeri möminlərin dəfn edilməsi üçün vəqf edilən torpaq sahələrinin bir hissəsi olsa, insanın bu yeri alması və özü üçün saxlaması düzgün deyildir. Çünki ölüsünü dəfn etmək üçün başqasının həmin yerdən istifadə etməsinin qarşısını alır.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər