Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Kitab-əhlinin paklığı

Sual. Bəzi fəqihlər kitab-əhlini napak, bəziləri isə pak hesab edirlər. Sizin nəzəriniz nədir?
Cavab: Kitab-əhlinin zati napaklığı məlum deyildir. Bizim nəzərimizə görə, onlar zati paklıq hökmündədirlər.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər