Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Xümsdən qaçmaq üçün hansısa bir mal-mülkü formal şəkildə hədiyyə

 
Sual. Ər və arvad əmlaklarına xüms düşməsin dеyə, xüms ili yetişməmişdən qabaq illik qazanclarını bir-birlərinə hədiyyə verirlər. Bunların xümsünün hökmünü bəyan еtmənizi istərdik.
Cavab: Xüms verməkdən qaçmaq üçün formal olaraq verilən hədiyyə, vacib xümsü onların üzərindən götürmür.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər