Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Namazda qadınlarla kişilərin cərgələrinin birləşməsinin qaydası

Sual. Pərdə olmadığı təqdirdə namazda qadınlarla kişilərin cərgələrinin birləşib-birləşməmə qaydası necə olmalıdır?
Cavab: Qadınlar kişilərin arxasında, fasilə olmadan dayansınlar.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər