Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Mülk satılarkən bu mülkün həmin müştəridən daha artıq qiymətə

Sual. Bəzi şəxslər öz mülklərini bu şərtlə satırlar ki, bu mülkü həmin müştəridən artıq qiymətə alsınlar. Bu müamilə və alış-veriş düzgündürmü?
Cavab: Əgər bu alış-veriş sələmli borca nail olmaq üçün bir vasitə olarsa və formal xarakter daşıyarsa, haramdır və etibarsızdır. Amma əgər şəxs öz mülkünü ciddi şəkildə və şəri baxımdan düzgün qaydada satarsa, sonra eyni qiymətə və ya artıq qiymətə həmin müştəridən nəqd və ya nisyə şəkildə alarsa, işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər