Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Orucun qəzası və kəffarəsi arasında tərtib

Sual. Orucun kəffarəsində qəza və kəffarə arasında tərtibə riayət etmək vacibdirmi, yoxsa vacib deyildir?
Cavab: Vacib deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər