Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Namazda imamın razılığının olmamasının şərti

Sual. Namazda iqtida olunan şəxsin (yəni, pişnamazın) razılığı şərtdirmi? Məmuma iqtida еtmək düzdürmü?
Cavab: İqtida etməyin düzgünlüyü üçün pişnamazın razılığı şərt dеyildir. Camaat namazında məmum olan şəxsə iqtida еtmək düz dеyil.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər