Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Kişi və ya qadının əks cinsin paltarını geyinməsi

Sual: Əgər qadın və ya kişi gizlində bir-birinin paltarını geyinərsə və əks cinsi yamsılayarsa, eybi vardırmı?
Cavab: Özünü əks cinsə oxşatmaq məqsədi ilə onun libasını geyinmək və onun kimi davranmaq icazəli deyil.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər