Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Camaat namazını səfərdə tam qılmağın hökmü

Sual: Camaat namazını səfərdə tam qılmağın hökmü nədir?
Cavab: Namazını qəsr qılmalı olan müsafir hər iki halda - fürada və camaatla qəsr qılmalıdır və tam qılması səhih deyil.  
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər