Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Namazın fəzilətli vaxtı və əvvəl vaxtı

Sual: Namazın fəzilətli vaxtı ilə əvvəl vaxtının fərqi varmı?
Cavab: Namazın vacib olduğu vaxtın başlanğıcı – zöhrün zəvalı kimi – namazın "əvvəl vaxtı"dır. Namazın "fəzilətli vaxtı" isə namazın əvvəl vaxtından başlayır və İmam Xomeyninin (r.ə) izahlı şəriət məsələləri risaləsində izahı verilən miqdara qədər davam edir. Namaz əvvəl vaxta nə qədər yaxın qılınırsa, savabı və fəziləti də bir o qədər çox olar. Namazı yalnız camaat namazını gözləmək kimi əhəmiyyətli bir işdən ötürü təxirə salmaq olar.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər