Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Heyiz (aybaşı qanı görən) qadının Cənabət və Cümə qüslü

Sual:
a) Heyizli qadın Cənabət qüslü verə bilərmi?
b) Heyizli qadın Cümə qüslü kimi müstəhəb qüsllər verə bilərmi?
Cavab:
a) Heyizli halda verilən Cənabət qüslünün səhih olduğunu demək çətin məsələdir. Ehtiyat vacibə görə, heyizdən pak olduqdan sonra Cənabət qüslü verilsin. Amma heyizdən pak olduqdan sonra təkcə Cənabət qüslünün verilməsi hər iki qüsl üçün (heyiz və cənabət) kifayət edir. Baxmayaraq ki, qüsl verərkən hər iki qüslü (cənabət və heyiz) niyyət etmək müstəhəbdir.  
b) Heyiz halında Cümə qüslü vermək olar.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər