Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Fiqh və şəri hökmlər

Narkotik maddələrlə müalicə
Narkotik maddələrlə müalicə
Narkotik maddələr vasitəsilə xəstəliyin müalicə edilməsinə icazə verilirmi? Əgər icazə verilirsə, ümumi şəkildə icazə verilir, yoxsa təkcə o halda icazə verilir ki, xəstəliyin müalicəsi yalnız bu yolla mümkündür?
Yeni istiftaat (zumar ayı)
Yeni istiftaat (zumar ayı)
Bu bölüm ən yeni sualları əhatə edir, hansı ki, Ali Məqamlı Rəhbər Xamineinin dəftərxanasının İstiftaat şöbəsi tərəfindən cavablandırılmışdır və hər ay yenilənməkdədir.

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər