پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

راهنماى فتاوا

 • مقدمه
 • تقليد
 • طهارت
 • وضو
 • غسل
 • تيمم
 • احكام اموات
 • قبله
 • وقت نماز
 • لباس نمازگزار
 • مكان نمازگزار
 • احكام مسجد
 • واجبات نماز
 • نماز جماعت
 • نماز جمعه
 • نماز مسافر
 • نماز آيات
 • نماز قضا
 • نافله نماز
 • روزه
  چاپ  ;  PDF

  روزه

  110. اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر مُلتفت شود، چنانچه كاری كه روزه را باطل می‌ كند انجام نداده باشد، بايد نيّت كند و روزه او صحيح است. و اگر كاری كه روزه را باطل می ‌كند انجام داده باشد، يا بعد از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است روزه او باطل می ‌باشد، ولی بايد تا مغرب كاری كه روزه را باطل می ‌كند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نمايد.
  (توضيح المسائل، م1561)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: كسی كه در ماه رمضان از روی فراموشی يا بی ‌اطلاعی، نيّت روزه نكرده و در اثنای روز ملتفت شد، در صورتی كه كاری كه روزه را باطل می ‌كند انجام داده باشد، روزه ‌ی آن روز باطل است ولی تا غروب(1) از كارهای باطل كننده‌ی روزه خودداری كند. اما چنانچه تا هنگامی كه ملتفت روزه می ‌شود، كاری كه روزه را باطل می‌ كند انجام نداده باشد اگر بعد از ظهر است روزه باطل است، و اگر پيش از ظهر است، بنا بر احتياط واجب بايد نيّت روزه كند و روزه بگيرد و بعداً نيز روزه ‌ی آن روز را قضا كند.
  (استفتا، روزه، 7)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  111. كسی كه برای به‌جاآوردن روزه ميّتی اجير شده، اگر روزه مستحبی بگيرد اشكال ندارد. ولی كسی كه روزه قضا يا روزه واجب ديگری دارد، نمی ‌تواند روزه مستحبی بگيرد، و چنانچه فراموش كند و روزه مستحب بگيرد، در صورتی ‌كه پيش از ظهر يادش بيايد، روزه مستحبی او به هم می‌ خورد و می ‌تواند نيّت خود را به روزه واجب برگرداند و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است و اگر بعد از مغرب يادش بيايد، روزه ‌اش صحيح است گرچه بی ‌اشكال نيست.
  (توضيح المسائل، م1563)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: كسی كه روزه‌ ی قضای ماه رمضان بر او واجب است، نمی‌تواند روزه‌ ی مستحبی بگيرد. و چنانچه فراموش كند و روزه ‌ی مستحبی بگيرد در صورتی كه در اثنای روز يادش بيايد روزه‌ ی مستحبی او باطل می ‌شود. حال اگر پيش از ظهر باشد می‌ تواند نيّت روزه‌ ی قضای ماه رمضان كند و روزه‌ اش درست است.
  (استفتا، روزه، 10)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  112. وقت نيّت روزه مستحبّی از اول شب است تا موقعی كه به اندازه‌ی نيّت كردن به مغرب وقت مانده باشد، كه اگر تا اين وقت كاری كه روزه را باطل می‌كند ‌ انجام نداده باشد و نيّت روزه‌ی مستحبّی كند، روزه او صحيح است.
  (توضيح المسائل، م1553)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: در روزه‌های مستحب و نيز روزه‌های واجب غير معيّن که وجوب آن مخصوص به روز معيّنی نيست اگر تصميم بر قطع روزه بگيرد ولی کاری که روزه را باطل می‌کند از او سر نزند و بعداً دوباره تا پيش از ظهر ـ و در مستحب تا غروب ـ نيّت روزه کند، روزه او صحيح است.
  (استفتا، 15)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  113. اگر مريض پيش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت كاری كه روزه را باطل می ‌كند انجام نداده باشد، بايد نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نيست.
  (توضيح المسائل، م1567)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: اگر مريض در اثنای روز ماه رمضان خوب شود، واجب نيست كه نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد، ولی اگر پيش از ظهر باشد و كاری كه روزه را باطل می ‌كند از او سر نزده باشد احتياط مستحب آن است كه نيّت روزه كند و روزه بگيرد و پس از ماه رمضان بايد آن روز را قضا كند.
  (استفتا، روزه، 11)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  114. اگر در روزه واجب معيّنی مثل روزه رمضان از نيّت روزه گرفتن برگردد روزه ‌اش باطل است، هرچند پيش از ظهر دوباره قصد روزه كند، و نيز اگر نسبت به ادامه روزه دچار ترديد شود. ولی چنانچه نيّت كند كه چيزی را كه روزه را باطل می ‌كند به‌جا آورد در صورتی كه آن را انجام ندهد روزه ‌اش باطل نمی ‌شود.
  (تحريرالوسيله، ج1، كتاب الصوم، القول في النية، ص255، م8 و توضيح المسائل، م1570)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: در روزه ‌ی ماه رمضان اگر در اثنای روز از نيّت روزه گرفتن برگردد به‌طوری كه قصد ادامه ‌ی روزه نداشته باشد، روزه اش باطل می ‌شود و قصد دوباره ‌ی او برای ادامه ‌ی روزه فايده ندارد. امّا اگر دچار ترديد شود به اين معنی كه هنوز تصميم نگرفته است روزه را باطل كند، يا تصميم بگيرد كاری را كه موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده است، در اين دو صورت، صحّت روزه ‌ی او محل اشكال است. و احتياط واجب آن است كه روزه را تمام كند و بعداً هم آن را قضا نمايد. هر روزه ‌ی واجب معيّن ديگر ـ مانند نذر معيّن و امثال آن ـ نيز دارای همين حكم است.
  (اجوبة استفتائات، س758)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  115. كسی كه خودش روزه قضای ماه رمضان دارد، جايز نيست بعد از زوال افطار كند ... اما افطار كردن قبل از زوال ـ هرچند روزه قضای ماه رمضان از خودش باشد ـ مانع ندارد؛ مگر آن‌كه با نذر يا اجاره و مانند آن متعيّن شده باشد يا وقت روزه‌ی قضا تا ماه رمضان تنگ باشد، اگر قائل به عدم جواز تأخير انداختن تا ماه رمضان باشيم همان‌گونه كه مشهور و منصور است.
   (العروة الوثقی ، ج2، كتاب الصوم، في أحكام القضاء، م27)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: کسی که قضای روزه‌ی ماه رمضان را می‌گيرد در صورتی که وقت قضای او تنگ نباشد می‌تواند پيش از ظهر روزه‌ی خود را باطل کند، و اگر وقت تنگ است يعنی فقط به عدد روزهای قضا تا ماه رمضان آينده وقت دارد، احتياط آن است که روزه را در پيش از ظهر هم باطل نکند.
  (استفتا، روزه، 87)

  1- غروب شرعی كه وقت اذان مغرب است.
 • رؤيت هلال
 • مبطلات روزه
 • مسافرت در ماه رمضان
 • قضا و کفّاره روزه
 • روزه قضاى پدر و مادر
 • كفّاره تخلّف نذر
 • اعتكاف
 • خمس
 • حجّ‏
 • نگاه
 • نکاح
 • مجسمه‌سازی
 • ارث زوجه
 • چند استفتاء از محضر حضرت آيت الله خامنه‌اى (دام ظله)
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /