پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

راهنماى فتاوا

 • مقدمه
 • تقليد
 • طهارت
  چاپ  ;  PDF

  طهارت

  5. آب كُر به حسب كيلوی متعارف بنا بر اقرب 419/ 377 كيلوگرم می‌ باشد.
  (توضيح المسائل، م16)

  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: تقريباً 384 ليتر می‌ باشد.
  (استفتا، 2)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6. غير مسلمان از هر دين و مذهبی كه باشد محكوم به نجاست است.
  (تحريرالوسيله، ج1، القول في النجاسات، ص106، العاشر و استفتاءات، ج1، ص102، س267)

  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: نجاست ذاتی اهل كتاب معلوم نيست، به نظر ما آنان، محكوم به طهارت ذاتی هستند. اهل كتاب عبارتند از: يهود، نصارا، زرتشتی ‌ها، صابئين.
  (اجوبة الاستفتائات، س313 و 316)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  7. فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است.
  (تحريرالوسيله، ج1، القول في النجاسات، ص102، م1 و توضيح المسائل، م85)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: فضله پرندگان حرام گوشت نجس نيست.
  (اجوبة الاستفتائات، س279)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  8. خونی كه در تخم مرغ می‌ باشد نجس نيست، ولی به احتياط واجب بايد از خوردن آن اجتناب كنند، و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند كه از بين برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد.
  (تحريرالوسيله، ج1، القول في النجاسات، ص104، الخامس و توضيح المسائل، م98)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: خون در تخم مرغ محكوم به طهارت است ولی خوردن آن حرام است.
  (اجوبة الاستفتائات، س269)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9. گوشت و پيه و چرمی كه در بازار مسلمانان فروخته شود پاك است، و همچنين است اگر يكی از اين‌ها در دست مسلمان باشد. ولی اگر بدانند آن مسلمان از كافر گرفته و رسيدگی نكرده كه از حيوانی است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، نجس می‌باشد.
  (توضيح المسائل، م95)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: گوشت و چرم و ساير اجزای حيوانات که در محيط‌های اسلامی فروخته می‌شود پاک است و همچنين هرگاه اين چيزها در اختيار مسلمان باشد محکوم به پاک بودن است. اما در صورتی که اين چيزها از کشورهای غير مسلمان تهيه شود اگر احتمال دهد که آن حيوان ذبح اسلامی شده است، پاک است و اگر يقين دارد که ذبح اسلامی نشده محکوم به نجاست است.
  (استفتا، 12)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  10. شراب و هر چيزی كه انسان را مست می‌كند، چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است.
  (تحريرالوسيله، ج1، ص118، الثامن و توضيح المسائل، م111)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: مشروبات مست كننده، بنا بر احتياط نجس است.
  (اجوبة الاستفتائات، س301)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11. چيزی كه با برخورد نجاست نجس شده است اگر با چيز پاكی تماس پيدا كند آن را نيز نجس می ‌كند و تا سه واسطه همچنان نجس كننده است ولی بيش از آن نجس كننده نيست.
  (تحريرالوسيله، ج1، القول في كيفية التنجس بها [النجاسات]، ص111، م9)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: چيزی كه با عين نجس، تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزی كه پاك است تماس بيابد و يكی از آن‌ها تَر باشد، آن چيز پاك را نجس می‌ كند، و باز اين چيزی كه بر اثر ملاقات با متنجّس، نجس شده است اگر با چيز پاكی برخورد نمايد بنا بر احتياط واجب آن را نجس می‌ كند، ولی اين متنجّس سوم هيچ چيزی را با ملاقات خود، نجس نمی كند.
  (اجوبة الاستفتائات، س283)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12. نجاست هر چيز از سه راه ثابت می‌شود:
  اول: آن‌كه خود انسان يقين كند چيزی نجس است و اگر گمان داشته باشد چيزی نجس است، لازم نيست از آن اجتناب نمايد، بنا بر اين غذا خوردن در قهوه‌خانه و مهمان‌خانه‌هايی كه مردمان لاابالی و كسانی كه پاكی و نجسی را مراعات نمی‌كنند در آنها غذا می‌خورند اگر انسان يقين نداشته باشد غذايی را كه برای او آورده‌اند نجس است، اشكال ندارد.
  دوم: آن‌كه كسی كه چيزی در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است، مثلاً همسر انسان يا نوكر يا كُلفَت بگويد ظرف يا چيز ديگری كه در اختيار او است نجس می‌باشد.
  سوم: آن‌كه دو مرد عادل بگويند چيزی نجس است، و نيز اگر يك نفر عادل هم بگويد چيزی نجس است، بنا بر احتياط واجب، بايد از آن چيز اجتناب كرد.
  (توضيح المسائل، م121)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: تا وقتی انسان يقين به نجس بودن چيزی پيدا نکند، لازم نيست آن را نجس به حساب بياورد. ولی اگر کسی که آن چيز در اختيار اوست خبر بدهد که آن نجس است يا دو شخص عادل به نجاست آن گواهی‌ بدهند، آن چيز محکوم به نجاست است.
  (استفتا، 11)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13. اما كيفيت تطهير با آب قليل: چنانچه چيزی ـ غير از ظرف ـ با بول نجس شده باشد، بايد دو بار شسته شود و احتياط واجب آن است كه اين دو بار شستن غير از شستن برای برطرف نمودن بول باشد. و چيزی كه با غير بول نجس شده چنانچه ظرف نباشد، بعد از برطرف كردن نجاست، يك‌بار شستن آن كفايت می كند و نبايد به آن شستنی كه نجاست را برطرف می كند اكتفا نمود، البته اگر آب بعد از برطرف كردن نجاست، همچنان به‌صورت مستمرّ جريان داشته باشد كفايت می‌ كند؛ و در تطهير با آب قليل، جدا شدن غساله (آبی كه با آن شسته شده است) از آن چيز نجس، معتبر است.
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: چيزی كه بر اثر تماس با بول نجس شده است هرگاه پس از برطرف شدن عين نجاست دو مرتبه آب قليل روی آن ريخته شود، پاك می‌شود و چيزی كه با نجاسات ديگر تماس يافته و نجس شده است، پس از برطرف شدن عين نجاست اگر يك‌مرتبه شسته شود پاك می‌شود.
  (استفتا، 21)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14. ظرفی كه سگ ليسيده يا از آن ظرف آب يا چيز روان ديگر خورده، بايد اول با خاكِ پاك، خاكمال كرد و بعد بنا بر احتياط واجب دو مرتبه در كُر يا جاری يا با آب قليل شست و همچنين ظرفی را كه آب دهان سگ در آن ريخته بنا بر احتياط واجب بايد پيش از شستن خاكمال كرد.
  (توضيح المسائل، م150)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: ظرفی را كه سگ در آن آب يا چيز روان ديگر خورده يا آن را ليسيده است بايد اول با خاكمال شستشو كرد و سپس با آب شست. و اگر با آب قليل شسته می‌ شود بايد پس از خاكمال، دو مرتبه شسته شود.
  (استفتا، 24)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  15. ظرفی را كه خوك از آن چيز روانی بخورد، با آب قليل بايد هفت مرتبه شست، و در كُر و جاری نيز هفت مرتبه بايد شست به احتياط واجب، و لازم نيست آن را خاكمال كنند، اگرچه احتياط مستحب آن است كه خاكمال شود و نيز ليسيدن خوك ملحق است به آب خوردن به احتياط واجب.
  (توضيح المسائل، م152)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: ظرفی كه در آن خوك، غذای روان يا آب بخورد، بايد هفت مرتبه شسته شود ولی خاكمال آن لازم نيست.
  (استفتا، 25)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  16. ...[كف پا و ته كفش] اگر به‌‌واسطه غير راه رفتن نجس شده باشد، پاك شدنش به‌واسطه راه رفتن اشكال دارد. برای پاك شدن كف پا و ته كفش، بهتر است پانزده قدم يا بيشتر راه بروند، اگرچه به كمتر از پانزده قدم يا ماليدن پا به زمين، نجاست برطرف شود.
  (توضيح المسائل، م183و م185)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: كسی كه بر اثر راه رفتن روی زمين، كف پا يا كفش او با نجاستی تماس يافته و نجس شده است، هرگاه تقريباً به‌قدر ده قدم روی زمين خشك و پاك راه برود، كف پا يا ته كفشی كه نجس شده است پاك می‌ شود، مشروط به اين‌كه عين نجاست زائل شود.
  (اجوبة الاستفتائات، س80)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  17. آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايی كه مانند درب و پنجره در ساختمان به‌كار برده شده، و همچنين ميخی را كه به ديوار كوبيده ‌اند و جزء ساختمان حساب می ‌شود با شش شرط پاك می‌ كند:
  اول: آن‌كه چيز نجس به‌طوری تَر باشد كه اگر چيز ديگری به آن برسد تَر شود، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله ‌ای آن را تَر كنند تا آفتاب خشك كند.
  دوم: آن‌كه اگر عين نجاست در آن چيز باشد پيش از تابيدن آفتاب آن را برطرف كنند.
  سوم: آن‌كه چيزی از تابيدن آفتاب جلوگيری نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اين‌ها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمی ‌شود، ولی اگر ابر به‌قدری نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيری نكند اشكال ندارد.
  چهارم: آن‌كه آفتاب به تنهايی چيز نجس را خشك كند پس اگر مثلاً چيز نجس بواسطه باد و آفتاب خشك شود پاك نمی ‌گردد، ولی اگر باد به‌قدری كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده، اشكال ندارد.
  پنجم: آن‌كه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته، يك مرتبه خشك كند، پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشك كند، و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد، فقط روی آن پاك می ‌شود و زير آن نجس می‌ ماند.
  ششم: آن‌كه ما بين روی زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن می ‌تابد با داخل آن، هوا يا جسم پاك ديگری فاصله نباشد.
  (تحريرالوسيله، ج1، فصل في المطهرات، ص117 و توضيح المسائل، م191)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: آفتاب، زمين و ساختمان را پاك می ‌كند، همچنين هر چيزی را كه جزء ساختمان محسوب شود مانند در و پنجره و ديوار و ستون و امثال آن و نيز درخت و گياه را. شرط پاك شدن اشيای نامبرده به‌وسيله ‌ی آفتاب آن است كه عين نجاست در آن نباشد، و تَر باشد، و آفتاب به آن بتابد و به‌وسيله ‌ی آفتاب خشك شود.
  (استفتا، 28)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  18. پاك كننده دهم، غايب شدن مسلمان است كه موجب طهارت خود انسان و لباس و فرش و ظرف و هر چيز ديگری است كه در اختيار او می ‌باشد كه با آن‌ها معامله پاك بودن می ‌شود مگر علم به بقای نجاست داشته باشيم و بعيد نيست كه هيچ شرط ديگری معتبر نباشد بنابراين حكم به طهارت جاری است چه آن فرد آگاه به نجاست بوده يا نبوده، اعتقاد به نجاست آن شی‌ء نجس داشته يا نداشته باشد، لاابالی در دين باشد يا نباشد. لكن در هر صورت احتياط پسنديده است.
  (تحريرالوسيله، ج1، فی المطهرات، عاشرها، ص119)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: هرگاه يقين داشته كه بدن يا لباس يا يكی از چيزهای شخص مسلمانی نجس است و آن مسلمان را مدتی نبيند و سپس ببيند كه او با آن چيزی كه نجس بوده است رفتار چيز پاك را می‌ كند، آن چيز محكوم به پاكی است مشروط به اين‌كه صاحب آن چيز از نجاست قبلی و از احكام طهارت و نجاست باخبر باشد.
  (استفتا، 32)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  19. مخرج بول با غير آب پاك نمی‌ شود، و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول يك مرتبه بشويند كافی است، ولی زن‌ها و همچنين كسانی كه بولشان از غير مجرای طبيعی می ‌آيد، احتياط واجب آن است كه دو مرتبه بشويند.
  (تحريرالوسيله، ج1، فصل في الاستنجاء، م1، ص15 و توضيح المسائل، م66)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: برای طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنا بر احتياط لازم است.
  (اجوبة الاستفتائات، س90)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  20. هرگاه با سنگ و كلوخ و مانند اين‌ها غائط را از مخرج برطرف كنند، اگرچه پاك شدنش محل تأمّل است ولی نماز خواندن مانعی ندارد و چنانچه چيزی هم به آن برسد نجس نمی‌ شود، و ذرّه ‌های كوچك و لزوجت محل، اشكال ندارد.
  (توضيح المسائل، م65 و 68)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: مخرج مدفوع را به دو گونه می ‌شود تطهير كرد: ... دوّم آن‌كه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاك و امثال آن، نجاست را پاك نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگری آن را كاملاً پاك كنند.
  (اجوبة الاستفتائات، س99)


 • وضو
 • غسل
 • تيمم
 • احكام اموات
 • قبله
 • وقت نماز
 • لباس نمازگزار
 • مكان نمازگزار
 • احكام مسجد
 • واجبات نماز
 • نماز جماعت
 • نماز جمعه
 • نماز مسافر
 • نماز آيات
 • نماز قضا
 • نافله نماز
 • روزه
 • رؤيت هلال
 • مبطلات روزه
 • مسافرت در ماه رمضان
 • قضا و کفّاره روزه
 • روزه قضاى پدر و مادر
 • كفّاره تخلّف نذر
 • اعتكاف
 • خمس
 • حجّ‏
 • نگاه
 • نکاح
 • مجسمه‌سازی
 • ارث زوجه
 • چند استفتاء از محضر حضرت آيت الله خامنه‌اى (دام ظله)
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /