پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

راهنماى فتاوا

 • مقدمه
 • تقليد
 • طهارت
 • وضو
  چاپ  ;  PDF

  وضو

  21. [در وضو] بعد از مسح سر بايد با تَری آب وضو كه در دست مانده روی پاها را از سر يكی از انگشت‌ها تا بر آمدگی روی پا مسح كند و احتياط مستحب است تا مفصل ساق را مسح كند.
  (تحريرالوسيله، ج1، فصل في الوضوء، ص20، م15 و توضيح المسائل، م252)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: بايد مسح پا را تا مفصل ساق بكشند.
  (اجوبة الاستفتائات، س106 و 111)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  22. بايد صورت را بنا بر احتياط واجب از بالا به پايين شست و اگر از پايين به بالا بشويد وضو باطل است و دست‌ها را بايد از مِرفق به طرف سرانگشتان بشويد.
  (تحريرالوسيله، ج1، فصل في الوضوء، ص17، م2 و توضيح المسائل، م243)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: صورت و دست‌ها در وضو بايد از بالا به پايين شسته شود و اگر از پايين به بالا بشويد وضو باطل است.
  (استفتا، 46)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23. در وضو، شستن صورت و دست‌ها، مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جايز و مرتبه سوّم و بيشتر از آن حرام می‌ باشد، و اگر با يك مشت آب تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بريزد يك مرتبه حساب می‌شود چه قصد بكند يك مرتبه را يا قصد نكند.
  (توضيح المسائل، 248)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: شستن صورت و دست‌ها در وضو بار اوّل واجب و بار دوّم جايز و بيش از آن غير مشروع است. تعيين‌كننده بار اوّل يا دوّم يا بيشتر، قصد وضو گيرنده است، يعنی می ‌تواند به قصد بار اوّل شستن، چند مرتبه آب به روی صورت بريزد.
  (استفتا، 47 و اجوبة الاستفتائات، س102)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  24. بعد از شستن هر دو دست بايد جلوی سر را با تَری آب وضو كه در دست مانده مسح كند، و لازم نيست با دست راست باشد يا از بالا به پايين مسح كند.
  (تحريرالوسيله، ج1، فصل في الوضوء، ص19، م14 و توضيح المسائل، م249)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: مسح سر و پاها، بايد با رطوبتی كه از آب وضو در دست‌ها مانده، كشيده شود، و احتياط آن است كه مسح سر با دست راست كشيده شود، ولی كشيدن مسح از بالا به پايين لازم نيست.
  (استفتا، 48)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  25. اگر برای مسح، رطوبتی در كف دست نمانده باشد نمی‌ تواند دست را با آب خارج، تَر كند، بلكه بايد از اعضای ديگر وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح نمايد.
  (تحريرالوسيله، ج1، في واجبات الوضوء، ص20، م17)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: اگر برای مسح، رطوبتی در كف دست نمانده باشد، نمی‌تواند دست را با آب تَر كند، بلكه بايد دست را با رطوبتی كه در ريش يا ابرو هست مرطوب كند و مسح كند.
  (استفتا، 52)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  26. اگر زخم يا دُمَل يا شكستگی در صورت و دست‌ها است و روی آن باز است و آب ريختن روی آن ضرر دارد اگر اطراف آن را بشويد كافی است ولی چنانچه كشيدن دست تَر بر آن ضرر ندارد بهتر آن است كه دست تَر بر آن بكشد و بعد پارچه پاكی روی آن بگذارد و دست تَر را روی پارچه هم بكشد و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم نجس است و نمی شود آب كشيد بايد اطراف زخم را به‌طوری كه در وضو گفته شد از بالا به پايين بشويد و بنا بر احتياط مستحب پارچه پاكی روی زخم بگذارد و دست تَر روی آن بكشد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نيست شستن اطراف زخم كافی است و در هر صورت تيمّم لازم نيست.
  (توضيح المسائل، م325)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای:  اگر در اعضای وضو زخم يا شكستگی باشد و روی آن باز باشد و آب برای آن مضّر نباشد، بايد آن را بشويد و اگر شستن برای آن مضّر است بايد اطراف آن را بشويد و احتياط آن است كه اگر كشيدن دست تَر بر آن ضرر ندارد، دست تَر روی آن بكشد.
  (استفتا، 79)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  27. اگر زخم يا دُمَل يا شكستگی در جلوی سر يا روی پاهاست و روی آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح كند، بايد پارچه پاكی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تَری آب وضو كه در دست مانده مسح كند، و بنا بر احتياط مستحب تيمّم هم بنمايد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد بايد به جای وضو تيمّم كند و بهتر است يك وضوی بدون مسح هم بگيرد.
  (توضيح المسائل، م326)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: اگر محل مسح زخم است و نمی ‌تواند روی آن دست تَر بكشد بايد به جای وضو تيمّم كند ولی در صورتی كه می‌ تواند پارچه ‌ای روی زخم قرار دهد و بر آن دست بكشد احتياط آن است كه علاوه بر تيمّم، وضو نيز با چنين مسحی بگيرد.
  (اجوبة الاستفتائات، س136)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  28. به‌كار بردن ظرف طلا و نقره در خوردن و آشاميدن و ديگر موارد از قبيل وضو گرفتن، غسل نمودن و غير اين‌ها حرام است. ولی نگهداشتن و استعمال آن‌ها در زينت اطاق حرام نمی ‌باشد.
  (تحريرالوسيله، ج1 القول في الاوانی، ص120، م2، و توضيح المسائل، م226)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: خوردن و آشاميدن در ظرفی كه از طلا يا نقره ساخته شده، حرام است ليكن نگهداشتن آن يا استفاده‌ های ديگر از آن ـ غير از خوردن و آشاميدن ـ حرام نيست.
  (استفتا، 40)


 • غسل
 • تيمم
 • احكام اموات
 • قبله
 • وقت نماز
 • لباس نمازگزار
 • مكان نمازگزار
 • احكام مسجد
 • واجبات نماز
 • نماز جماعت
 • نماز جمعه
 • نماز مسافر
 • نماز آيات
 • نماز قضا
 • نافله نماز
 • روزه
 • رؤيت هلال
 • مبطلات روزه
 • مسافرت در ماه رمضان
 • قضا و کفّاره روزه
 • روزه قضاى پدر و مادر
 • كفّاره تخلّف نذر
 • اعتكاف
 • خمس
 • حجّ‏
 • نگاه
 • نکاح
 • مجسمه‌سازی
 • ارث زوجه
 • چند استفتاء از محضر حضرت آيت الله خامنه‌اى (دام ظله)
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /