پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

راهنماى فتاوا

 • مقدمه
 • تقليد
 • طهارت
 • وضو
 • غسل
 • تيمم
  چاپ  ;  PDF

  تيمّم

  33. در تيمّم چهار چيز واجب است: اوّل: نيّت. دوّم: زدن كف دو دست با هم بر چيزی كه تيمّم به آن صحيح است. سوّم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانی و دو طرف آن، از جايی كه موی سر می ‌رويد، تا ابروها و بالای بينی و بنا بر احتياط واجب بايد دست‌ها روی ابروها هم كشيده شود. چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ. تيمّم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارد.
  (تحريرالوسيله، ج1، القول في كيفية التيمّم، ص97، م1 و توضيح المسائل، م700 و 701)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: تيمّم بدين ترتيب است: نيّت می‌ كند و سپس كف هر دو دست را بر چيزی كه تيمّم به آن صحيح است می‌ زند و آنگاه كف هر دو دست را به تمام پيشانی و دو طرف آن، از جايی كه موی سر می‌رويد تا ابروها و بالای بينی می ‌كشد و بالاخره كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و كف دست راست را بر تمام پشت دست چپ می ‌كشد. و احتياط واجب آن است كه پس از اين، بار ديگر دست‌های خود را بر زمين بزند و كف دست چپ را بر پشت دست راست و كف دست راست را بر پشت دست چپ بكشد، اين ترتيب در تيمّم بدل از وضو و غسل يكسان است.
  (اجوبة الاستفتائات، س209)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  34. اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد به گرد و غباری كه روی فرش و لباس و مانند اين‌هاست تيمّم نمايد و اگر غبار در لای لباس و فرش باشد تيمّم به آن صحيح نيست مگر آن‌كه اول دست بزند تا روی آن غبارآلود شود بعد تيمّم كند و چنانچه گرد پيدا نشود، بايد به گِل تيمّم كند، و اگر گِل هم پيدا نشود، احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمّم بخواند و بنا بر احتياط بعداً قضای آن را به‌جا آورد.
  (توضيح المسائل، م686)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: اگر چيزهايی كه گفته شد پيدا نشود بايد به گرد و غباری كه بر روی فرش و لباس و امثال آن نشسته است تيمّم كند و اگر آن نيز پيدا نشود ولی گِل تَر در دسترس باشد بايد به آن تيمّم كند و در صورتی كه به هيچ‌يك از اين‌ها [چيزهايی كه تيمّم بر آن صحيح است] دسترسی نباشد ـ مانند كسی كه در هواپيما و امثال آن است ـ بنا بر احتياط بايد نماز را در وقت بدون وضو و تيمّم بخواند و سپس با وضو يا تيمّم قضا كند.
  (استفتا، 133)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  35. تيمّم بر سنگ گچ و سنگ مرمر سياه و ساير اقسام سنگ‌ها صحيح است ولی تيمّم بر جواهر، مثل سنگ عقيق و فيروزه باطل می‌باشد و احتياط واجب آن است كه با بودن خاك يا چيز ديگری كه تيمّم بر آن صحيح است، به گچ و آهك پخته هم تيمّم نكند.
  (تحريرالوسيله، ج1، القول فيما يتيمّم به، ص95، م1 و توضيح المسائل، م685)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: تيمّم بر هر آنچه از زمين محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهك، صحيح است؛ و بعيد نيست تيمّم بر گچ و آهك پخته و آجر و امثال آن‌ها هم صحيح باشد. [يعنی می‌ شود بر اين‌ها تيمّم كرد].
  (اجوبة الاستفتائات، س210)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: سجده و تيمّم بر سيمان و موزائيك اشكال ندارد، اگرچه احوط ترك تيمّم بر سيمان و موزائيك است.
  (اجوبة الاستفتائات، س489)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  36. در تيمّم بايد پيشانی و كف دست‌ها و پشت دست‌ها پاك باشد و اگر كف دست نجس است و نتواند آن را آب بكشد، بايد با همان كف دست نجس تيمّم كند.
  (تحريرالوسيله، ج1،القول فيما يتيمّم به، ص95، م2 و توضيح المسائل، م706)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: احتياط آن است كه در صورت امكان، پيشانی و پشت دست‌ها پاك باشد و اگر نتواند محل تيمّم را تطهير كند، بدون آن تيمّم كند، هرچند بعيد نيست كه طهارت در هر صورت شرط نباشد.
  (اجوبة الاستفتائات، س211)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  37. اگر بدل از غسل تيمّم كند و بعد كاری كه وضو را باطل می‌كند برای او پيش آيد، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل كند، بايد وضو بگيرد، و اگر نمی ‌تواند وضو بگيرد، بايد بدل از وضو تيمّم نمايد.
  (تحريرالوسيله، ج1، القول في احكام التيمّم، ص101، م5 و توضيح المسائل، م724)
  • كسی كه تيمّم بدل از غسل كرد اگر حدث اصغر از او سر زند؛ مثلاً بول كند، برای نمازهای بعد در صورتی كه هنوز نمی ‌تواند غسل كند، بنا بر احتياط واجب بايد بار ديگر تيمّم بدل از غسل كند و وضو هم بگيرد.
  (استفتا، 147)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  38. اگر انسان نتواند برای نماز وضو بگيرد و تيمّم هم ممكن نباشد نماز ساقط است، ولی احتياط مستحب است بدون طهارت بخواند و بنا بر احتياط واجب قضای آن را نيز به‌جا آورد.
  (تحريرالوسيله، ج1،القول فيما يتيمّم به، ص97، م7)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: اگر انسان نتواند برای نماز وضو بگيرد و تيمّم هم ممكن نباشد، بنا بر احتياط بايد نماز را در وقت، بدون وضو و تيمّم بخواند و سپس با وضو يا تيمّم قضا كند.
  (اجوبة الاستفتائات، س212)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  39. اگر به‌واسطه يقين يا ترسِ ضرر، تيمّم كند و پيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد، تيمّم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است.
  (توضيح المسائل، م672)
  آيت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای: اگر كسی به تصور اين‌كه آب برای او ضرر دارد، تيمّم كند و پيش از آن‌كه با اين تيمّم نماز بخواند بفهمد كه ضرر ندارد، تيمّم او باطل است و اگر بعد از آن‌كه با اين تيمّم نماز خواند فهميد كه آب ضرر نداشته است بنا بر احتياط واجب بايد وضو بگيرد يا غسل كند و دوباره نماز را به‌جا آورد.
  (استفتا، 129)
 • احكام اموات
 • قبله
 • وقت نماز
 • لباس نمازگزار
 • مكان نمازگزار
 • احكام مسجد
 • واجبات نماز
 • نماز جماعت
 • نماز جمعه
 • نماز مسافر
 • نماز آيات
 • نماز قضا
 • نافله نماز
 • روزه
 • رؤيت هلال
 • مبطلات روزه
 • مسافرت در ماه رمضان
 • قضا و کفّاره روزه
 • روزه قضاى پدر و مادر
 • كفّاره تخلّف نذر
 • اعتكاف
 • خمس
 • حجّ‏
 • نگاه
 • نکاح
 • مجسمه‌سازی
 • ارث زوجه
 • چند استفتاء از محضر حضرت آيت الله خامنه‌اى (دام ظله)
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /