پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

آرشيو استفتائات جديد

 • احکام تقليد
 • احکام طهارت
  • مطهرات
  • نجاسات
  • وضو
   چاپ  ;  PDF
    
   وضو
    
   وضو با وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء
   س. آیا وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء در حال وضوء اشکال دارد؟
   جواب: اگر کِرِم جذب پوست شده است و روی پوست چربی که مانع رسیدن آب به پوست باشد، باقی نمانده است، اشکال ندارد.
    
   مقدار مسح پا
   سؤال: برای وضو مسح پا را تا برآمدگی پا می کشیدم و اخیرا متوجه شدم باید تا مفصل بکشم، آیا نمازهایی که مسح را تا برآمدگی پا می‌کشیدم باطل بوده؟
   جواب: نسبت به نمازهای گذشته تکلیفی ندارید، ولی از این پس مسح پا را تا مفصل بکشید.
    
   وضو و غسل با موی مصنوعی
   سؤال: کسی که موی مصنوعی گذاشته است، آیا برای وضو مسح بر موی مصنوعی جایز است؟ وظیفه او نسبت به غسل چیست؟
   جواب: موی مصنوعی اگر به صورت کلاه گیس باشد، واجب است برای مسح برداشته شود، ولی اگر موی مصنوعی بر پوست سرکاشته شده باشد و مانع رسیدن رطوبت مسح بر کف سر یا بُن موهای واقعی شخص باشد و برداشتن آن باعث عسر و حرج باشد، مسح روی آن کافی است، حکم غسل نیز همین است.
    
   شک در وجود مانع قبل از وضو
   سؤال: اگر قبل از وضو شک کند که مانعی در اعضای وضو وجود دارد یا نه، چه وظیفه‌ای دارد؟
   جواب: چنانچه احتمال وجود مانع در نظر مردم به جا باشد - مثل آن که بعد از گِل‌کاری احتمال بدهد که گِل به دست او چسبیده- باید بررسی کند یا به قدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده بر طرف شده و آب به زیر آن می رسد.
    
   وضو گرفتن با لاک
   سؤال: آیا وضو گرفتن در حالتی که روی ناخن انگشت های پا، لاکی که مانع رسیدن آب مسح به ناخن است زده باشیم، صحیح است؟
   جواب: اگر یکی از انگشتان پا لاک نداشته باشد و مسح پا از سر آن انگشت تا مفصل ساق انجام شود، وضو صحیح است.
    
   وضو گرفتن با آب گل آلود
   سؤال: آیا امدادگر در منطقه سیل‌زده که آب مطلق و خالص وجود ندارد می‌تواند با آب سیل که گل‌آلود است وضو بگیرد؟
   جواب: اگر گل‌آلودگی آب به‌حدی است که به آن آب مطلق گفته نمی‌شود در صورتی که وقت تنگ نیست باید صبر کند تا آب صاف شود و گرنه باید تیمم کند.
    
   وضوی ارتماسی
   سوال: هنگام وضو، برای شستن صورت و دستها حتما باید روی اعضاء دست کشیده شود؟ مثلا اگر دست را زیر شیر آب بگیریم و اطمینان کنیم که آب تمام دست را فرا گرفته است، کافی است؟
   جواب: اگر به نیت وضو آب از بالا به پایین ریخته و تمام عضو شسته شود، کافی است، اما مستحب است شستن اعضاء همراه با دست کشیدن باشد.
    
   خشک شدن رطوبت وضو
   سؤال: اگر موقع مسح پا، برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد، آیا می توان دست را با آب تر کرد و مسح پا را کشید؟
   جواب: فقط می توان دست را با رطوبتی که در ریش یا ابرو باقی مانده است، تر کرد و مسح کشید.
    
   وضو با گلاب
   س. آیا وضو با گلاب مستحب است؟
   ج. گلاب آب مضاف است، و وضو با آن باطل است.
    
   وجود مانع در اعضای وضو
   س. اگر بعد از گذشت مدتی از وضو، متوجه وجود مانع در اعضای وضو شوم و ندانم این مانع از قبل بوده یا خیر، آیا دوبار وضو بگیرم و نماز بخوانم؟
   ج. اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است.
    
   مانع در وضو
   س. آیا جای چسب زخم برای وضو اشکالی دارد؟
   ج. اگر مانع رسیدن آب به اعضای وضو باشد، باید برطرف شود.
    
   کشف مانع در اعضای وضو پس از نماز
   س. بعد از کار دستم را تمیز کرده و در آن مانعی ندیدم بعد از مدتی فهمیدم مانعی بر روی دست من بوده و من با آن نماز می‌خواندم تکلیف چیست؟
   ج. اگر احتمال می‌‌دهید آن مانع بعد از وضو گرفتن واقع شده است، وضوهای گذشته صحیح است ولی اگر بدانید مانع حین وضو بوده است، وضو و نمازی که با آن خوانده‌اید، باطل بوده است.
    
   در دست داشتن ساعت و انگشتر در هنگام وضو
   س. اگر در هنگام وضو گرفتن، ساعت را از دستمان خارج نکنیم ولی آن را چند بار بچرخانیم تا آب به سطح پوست برسد، برای وضو اشکالی دارد؟
   ج. اگر آب به پوست می‌رسد و از بالا به پایین شسته می‌شود اشکال ندارد.
    
   برطرف کردن مانع برای وضو و غسل
   س. اکلیل‌هایی بر روی ناخن‌های پایم بود که در هنگام غسل واجب هر کار کردم نرفت و با همان اکلیل‌ها غسل کردم اکنون که این اکلیل‌ها رفته است آیا باید دوباره غسل خود را انجام دهم؟
   ج. اگر در وقت غسل ازاله آن غیر ممکن یا حرجی بوده، در صورتی که روی آن دست تر کشیده باشید غسل شما جبیره‌ای محسوب شده و صحیح است.
    
   دست زدن به شیر آب در حین وضو
   س. آیا در وضو در حالی که بر روی دست آب می‌‌ریزیم می‌‌توان با همان دست شیر آب را بست؟
   ج. قبل از تکمیل شستن دست چپ اشکال ندارد ولی پس از آنکه وضو کامل شد و از شستن دست چپ فارغ شد اگر دست را به چیز مرطوب (مثل شیر آب) بگذارد و آب خارج وضو با آب وضو مخلوط شود، مسح سر و پا با آب خارج وضو و یا با آب مختلط صحیح نیست.
    
   سرایت آب غیر وضو در مسح
   س. اگر شخص وضو گیرنده در اثر عدم آگاهی هنگام شستن دست‌ها و صورت به قصد وضو، اقدام به باز و بسته کردن شیر آب نماید؛ آنهم در موقعی که رطوبت (خیسی) روی شیر آب در مسح او تداخل نماید وضوی او باطل است. حکم نمازهایی که با این حالت خوانده شده چیست؟
   ج. در حال حاضر تا یقین به بطلان وضو و نماز ندارد، محکوم به صحّت است و تکلیفی ندارد.
    
   علم به وجود مانع وضو پس از نماز
   س. شخصی وضو گرفته و در نماز متوجه می‌شود اکلیل  بر صورتش  می‌باشد حکم نمازش چیست؟ و اگر بعد از نماز متوجه شود حکم نماز چیست؟ چون قبلش آرایش کرده بوده؟
   ج. اگر یقین دارد که مانع، هنگام وضو بوده است فرقی بین قبل از نماز و بعد از نماز نیست و در هر صورت باید مانع را برطرف کرده و مجدداً وضو بگیرد و نماز خوانده شده را هم اعاده کند.
    
   وضو گرفتن از آب های داخل مسجد الحرام
   س. وضو گرفتن از آبهای خنک مسجدالحرام و اطراف آن- که برای آشامیدن اختصاص داده اند اعم از کلمن ها و شیرها- چه حکمی دارد؟
   ج. صحّت وضو با شک در اباحه آب برای وضو محل اشکال بلکه منع است.
    
   مسح بر موی مصنوعی
   س. آیا مسح بر موی مصنوعی جایز است؟
   ج. اگر موی کاشته شده قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم حرج و مشقّت باشد و با وجود موها، امکان مسح بر پوست سر نباشد، مسح روی همان موها کافی است.
    
   مانع بودن آثار باقی مانده از صابون برای وضو
   س. آیا آثار باقیمانده از صابون بر روی دست مانع وضو و غسل است؟
   ج. مجرّد وجود اثر صابون که بعد از خشک شدن اعضا ظاهر می‌شود، ضرری به وضو یا غسل نمی‌رساند، مگر این که دارای جِرمی باشد که مانع از رسیدن آب به پوست می‌شود.
    
   وضو گرفتن در باران
   س. آیا در باران می‌شود وضو گرفت؟
   ج. مانع ندارد مشروط بر اینکه قطرات بارانی که به اعضای وضو می‌رسد، با آن قصد وضو نماید و هنگام مسح، باران به کف دست‌ها اصابت نکندو محل مسح خشک باشد.
    
    ریختن آب خارجی روی آب وضو
   س. در صورتی که هنگام شستن عضوی مانند دست آب از خارج روی آن بریزد (یا از شیر آب و یا از عضو شسته شده) وضو چه حکمی دارد؟ آیا حکم مقدار کم و مقدار زیاد آب ریخته شده از خارج فرق دارد؟
   ج. در بین شستن‌ها اشکال ندارد ولی پس از تکمیل شستن دست چپ نباید به کف دست‌ها آب خارج بریزد که ممکن است موجب اشکال در مسح‌ها شود.
    
   برخورد دست با جسم تر قبل از مسح
   س. اگر هنگام وضو گرفتن دستمان به دمپایی یا شیر آب برخورد کند آیا با همین دست می‌توان مسح کرد یا باید از اول وضو را تکرار کرد اگر آری نمازهایی را که بدین صورت خوانده‌ام باید قضا کنم؟
   ج. در فرض مرقوم وضو اشکالی ندارد بلی اگر مسح سر یا پا با رطوبت شیر آب یا جای دیگر باشد، وضو صحیح نیست.
    
   رساندن آب به زیر ناخن در وضو
   س. آیا رساندن آب به زیر ناخن در وضو واجب است؟
   ج. اگر بیشتر از حدّ معمول بلند نباشد، لازم نیست.
    
   ریختن آب غیر وضو بر روی دست
   س. در هنگام وضو ریختن آب غیر وضو بر روی دست چه حکمی دارد؟
   ج. مانع ندارد، و می‌تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشوید. آنچه اشکال دارد این است که با آب غیر وضو مسح کشیده شود.

    

   ایجاد عمدی مانع برای وضو و غسل
   س. آیا می‌توان عمداً کاری کرد که وظیفه، وضو و غسل جبیره شود مانند کاشت ناخن یا جراحی بینی که صرفاً به خاطر زیبایی انجام می‌گیرد و ضرورتی ندارد؟ اگر جایز نیست، افرادی که دارای شغل‌هایی هستند که سبب ایجاد مانع می‌شود و برطرف کردن آن برایشان مشقت دارد آیا در صورت امکان تغییر شغل، وظیفه دارند که آن را تغییر دهند؟ (مانند نقاش‌ها که گاهی پشت بدنشان هم رنگی می‌شود و باید کسی این مانع را برایشان برطرف کند و یا رنگ بگونه‌ای است که به راحتی برطرف نمی‌شود.)
   ج. ایجاد مانعی که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌ای می‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولی در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و افراد مشتغل به کارهایی که موجب ایجاد مانع می‌شود (مانند نقاشی، یا گچ‌کاری و امثال آن) چنانچه نتوانند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف کنند شستن روی همان مانع کفایت می‌کند.
    
   کیفیت آب ریختن روی دست در وضو
   س. در خصوص وضو گرفتن برای بانوان بفرمائید آیا برای ریختن آب بر روی دست بانوان باید از جلوی آرنج بریزند و مردان از پشت آرنج چنانچه این موضوع رعایت نشود و زنان هم مانند مردان از پشت دست آب بریزند حکم چیست؟
   ج. عمل مذکور برای زنان و مردان استحباب دارد، و اگر رعایت نشود وضو صحیح است.

    

   کیفیت مسح پا
   س. آیا برای مسح پا، مسح بر انگشت شست کافیست؟ 
   ج. اگر از سر انگشت شَست تا مفصل ساقِ پا کشیده شود کافی است.

    

   رعایت نکردن مقدار لازم در مسح پا
   س. ظاهراً بر حسب فتوای جنابعالی مسح پا باید تا مفصل کشیده شود. لطفاً توضیح فرمایید اگر شخصی مسح پا را تا روی برآمدگی می‌کشیده است، آیا باید نمازهایی را که با این نوع وضو گرفتن خوانده است قضا نماید؟ آیا این شخص به تکلیف خود عمل نکرده است؟
   ج. نسبت به گذشته محکوم به صحّت است و از این به بعد، تا مفصل، مسح نماید.

    

   شستن دست‌ها تا مچ در وضو
   س. من فکر می‌کردم که شستن دست‌ها تا مچ کفایت می‌کند چون مچ دست هنگام وضو خود به خود شسته می‌شود. نمازهایی که به این ترتیب خوانده‌ام چه حکمی دارد؟
   ج. هر نمازی را که یقین دارید با وضوی ناقص خوانده‌اید (یعنی تا مچ دست را بیشتر نشسته‌اید)، باید آن نمازها را قضا کنید.
    
   مقدار لازم در مسح پا
   س. آیا باید برای مسح پا حتماً انگشت شست مسح شود یا هر کدام از انگشت‌ها کافی است؟
   ج. در مسح پا، انگشت شست تعیّن ندارد و مسح بر هر یک از انگشتها تا اوّل ساق پا کافی است.
    
   مسح روی یک انگشت پا
   س. آیا با لاک روی ناخن پا می‌توان وضو گرفت؟ به شرط آنکه یکی از ناخنها لاک نداشته باشد.
   ج. اگر ازسر انگشتی که ناخنش لاک ندارد تا مفصل مسح شود، مانع ندارد.
    
   مسح کشیدن بر سر خیس
   س. اگر موی سر خیس باشد و وقت تنگ باشد به صورتی که وقت نباشد موی سر را خشک کرد و با همان حالت مسح سر را بکشیم آیا وضو صحیح می‌باشد؟
   ج. اگر سر طوری خیس باشد که رطوبت دست بر آن اثر نمی‌کند نباید به آن وضو اکتفا کند و باید تیمم هم بکند.
    
   وضو و تیمم با یک دست
   س.
   1) اینجانب از مجروحین دفاع مقدس می‌‌باشم، دست راست بنده طوری است که در هنگام وضو نمی‌‌توانم با آن آب روی دست چپم بریزم لذا دست چپم را به نیت وضو زیر شیر آب گرفته و با دست راست بر روی آن دست می‌‌کشم و مسح سر و هر دو پا را با دست چپ می‌‌کشم آیا وضوی بنده درست می‌‌باشد؟
   2) در موقع تیمم هم پیشانی را فقط با دست چپ می‌‌کشم.
   ج.
   1) در فرض مرقوم مسح با دست چپ اشکال ندارد.
   2) اگر بتوانید از ذراع (بالای مچ) دست راست استفاده کنید تیمم را با دست چپ و ذراع دست راست انجام دهید.
    
   رها کردن مسح برای شستشوی عضو قبلی
   س. اگر شخص وضو گیرنده در حین مسح سر متوجه شود که آب به قسمتی از دست نرسیده، آیا می‌‌تواند دست را از روی سر بردارد و آن قسمت را بشوید؟
   ج. پیشنهاد یک مانع ندارد. ولی اگر دست راست بوده، باید دوباره دست چپ را بشوید و برای مسح هم قسمتی که مسح می کشد نباید مرطوب باشد.
    
   برخورد دست به رطوبت صورت قبل از مسح پا
   س. اگر دست وضوگیرنده بعد از فراغت از مسح سر به قسمتی از رطوبت پیشانی تماس پیدا کند آیا در مسح پا اشکالی ایجاد می‌‌نماید؟
   ج. اگر مسح پا با آن قسمتی از دست که با رطوبت پیشانی تماس پیدا کرده، انجام نشود، اشکال ندارد.
    
   عسر و حرج مبطون در تعدد وضو برای یک نماز
   س. شخصی هستم که نمی‌‌توانم وضو خود را تا پایان نماز حفظ کنم (به علت باد معده) البته اگر تا پایان وقت نماز چندین بار وضو بگیرم و نماز بخوانم معمولاً می‌‌توانم نمازم را با وضوی سالم بخوانم. اما این کار مستلزم عسر و حرج زیادی است به طوری که علاوه بر خودم اطرافیان هم از نماز خواندن من خسته می‌‌شوند و در واقع سخت‌ترین کار برایم نماز خواندن است. نماز اول وقت را نمی‌‌توانم درک کنم و از مسجد و نماز جماعت هم محروم هستم حتی در بین نماز هم تمام توجهم به وضویم است؛ در واقع هیچ لذّتی از نماز خواندن نمی‌‌برم لطفاً بفرمایید تکلیف من چیست؟ راهی وجود دارد که بتوانم در نماز جماعت شرکت کنم؟ بفرمایید نمازهای قضای خود را با این وضعی که دارم به چه شکلی بخوانم؟
   ج. با فرض اینکه وضو گرفتن در بین نماز موجب عسر و حرج است برای هر نماز یک وضو بگیرید و فوراً مشغول نماز شوید و با رعایت این شرط می‌‌توانید هم در جماعت شرکت کنید و هم نماز قضا بخوانید و چنانچه مرض شما قابل علاج باشد، بنابر احتیاط واجب هر چند خرج داشته باشد، باید معالجه نمایید.
    
   عبادات مبطون
   س. وضو و نماز کسی که پی در پی و به مقدار کم از او باد خارج می‌‌شود چه حکمی دارد؟
   ج. اگر نمی‌تواند وضوی خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجدید وضو در اثناء نماز هم برای او خیلی دشوار باشد، می‌تواند با هر وضویی یک نماز بخواند، یعنی برای هر نماز به یک وضو اکتفا کند، هر چند وضوی او در بین نماز باطل شود.
    
   مسح سر با یک دست
   س. شخصی دست راستش را بر اثر شکستگی گچ گرفته‌اند لذا نمی‌تواند پای راست و سر خود را مسح کند آیا می‌تواند سر خود را با دست چپ و پای راست را هم با دست چپ مسح کند یا این که باید نایب بگیرد؟
   ج. در فرض سؤال مسح کردن با دست چپ اشکال ندارد.
    
   بجا آوردن نمازهای متعدّد با یک وضو
   س. آیا می‌شود با وضوی نماز صبح نماز ظهر را هم به جا آورد با توجه به اینکه نیت برای نماز صبح بوده است؟
   ج. اگر وضو را باطل نکرده‌اید، اشکال ندارد.
    
   مسافرت در صورت احتمال نیافتن آب برای وضو
   س. اگر کسی احتمال بدهد یا یقین داشته باشد که در همراهی با یک گروه کوهنوردی، به جایی خواهد رسید که آبی برای طهارت و وضو پیدا نخواهد کرد و وقت نماز هم می گذرد، آیا می‌تواند به این برنامه کوهنوردی برود یا نباید برود؟
   ضمنا این موضوع در اکثر برنامه‌های کوهنوردی، وجود دارد.
   ج. اگر قبل از وقت نماز عازم کوهنوردی شود، اشکال ندارد و چنانچه در وقت نماز آب برای وضو پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند، مانع ندارد.

    

   مس آیات قرآن با اعضای باطن بدن
   س. آیا حرمت مسَ آیات قرآنی شامل مثل زبان که عضو ظاهری بدن نیست هم می‌شود؟
   ج. شامل اعضای باطنی هم می‌شود.
    
   عدم توانایی مسح پاها
   س. کسی که قدرت بر مسح دو پا ندارد و خجالت می­کشد برای مسح، از دیگران کمک بگیرد، آیا مسح از او  ساقط است؟ و یا تیمم بدل از وضو هم لازم است؟
   ج. اگر خجالت به حدّ حرج و مشقّت شدید نرسد، عذر محسوب نمی شود و باید برای مسح نایب بگیرد. و در غیر این صورت مسح پاها ساقط است و انجام تیمم نیز موافق احتیاط است.

    

   مقدم کردن مسح پای چپ
   س. مقدم کردن مسح پای چپ بر مسح پای راست چه حکمی دارد؟
   ج. جایز نیست.

    

   وجود مانع در اعضای وضو
   س. لطفاً بفرمایید کسانی که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگها و روغنهایی که به دستانشان می‌چسبد و معمولاً شستشوی آنها به سختی ممکن است و چه بسا شستن آنها با نفت و بنزین میسّر است و نتیجه این امر ضرر به دست است تکلیف این افراد برای وضو و غسل چیست؟
   ج. در فرض مذکور باید به وظیفه جبیره عمل نمایند.

    

    حرجی بودن رفع مانع در وضو
   س. با توجه به مطالبی که در اجوبة الاستفتائات در رابطه با برطرف کردن موانع رسیدن آب به اعضای وضو مطرح شده، در مورد کسانی که مثلاً شغل آنها نقاشی است و خیلی از اوقات بعد از صرف وقت زیاد برای از بین بردن این موانع، پس از نماز متوجه می‌شوند که هنوز موانعِ کمی وجود دارد تکلیف چیست؟
   ج. باید موانع را برطرف کنند و وضو بگیرند و اگر عسر و حرج باشد، نسبت به مقداری که عسر و حرج است مثل وضوی جبیره عمل کنند.

    

   شک در وجود مانع بعد از وضو
   س. بعد از وضو و قبل از نماز، چیزی در اعضاء وضو می بینم و در مانعیت آن چیز در اعضاء وضو شک می کنم،  آیا با این وضو می توان نماز خواند؟
   ج. اگر نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است.

    

   وضو با وجود لاک دائم
   س. میخواستم بدانم با لاک دائم(ژلیش) وضو باطل است یا خیر؟
   ج. به طور کلی هر چیزی که جرمی دارد که مانع رسیدن آب به بدن و ناخن است، باید برطرف شود. و وضو و غسل با آن صحیح نیست و نتیجتاً نماز باطل است و نیز روزه اگر محدث به حدث اکبر بوده باطل است.

    

   حکم لاک روی ناخن مصنوعی برای وضو و غسل
   س. اگر کسی کاشت ناخن انجام داده و به جهت عسر و حرج و یا عدم توانایی در برداشتن آن وظیفه‌اش وضو و غسل جبیره‌ای باشد، حال اگر لاک بر روی آن ناخن کاشته شده باشد، آیا موظف به برطرف کردن آن است یا خیر؟
   ج. اگر به گونه‌ای نیست که جزو ناخن محسوب شود، برای وضو و غسل جبیره‌ای باید آن لاک را بر طرف نماید.

    

   مسح جلوی ناخن پا
   س. آیا در هنگام مسح پا در وضو باید انگشتان دست خم شده و پوست جلوی ناخنهای پا را نیز مسح کند یا اینکه منظور از سر انگشتان پا همان نوک ناخنهای پا می باشد؟
   ج. محل مسح پا، روی پا، از سر یکی از انگشتان تا مفصل است و مسح جلوی انگشت لازم نیست.

    

  • غسل
  • تيمم
  • احکام اموات
  • مسائل متفرقه طهارت
 • احکام نماز
 • احکام روزه
 • احکام خمس
 • احکام زکات
 • احکام حج و عمره
 • احکام معاملات
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /