پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

آرشيو استفتائات جديد

 • احکام تقليد
 • احکام طهارت
  • مطهرات
  • نجاسات
  • وضو
  • غسل
   چاپ  ;  PDF
    
   غسل
    
   انجام اعمال عبادی با غسل اشتباه
   سؤال: شخصی مدتها برای غسل، تمام سر و بدن را زیر دوش - بدون مراعات ترتیب - می​شسته، حال نسبت به نماز و روزه‌های گذشته چه تکلیفی دارد؟
   جواب: غسل به شکل مذکور صحیح نبوده و باید نمازهایی که با چنین غسلی خوانده شده، قضا کند، ولی روزه‌ها، با فرض این که معتقد به صحت غسل به صورت مذکور بوده، صحیح است.

    

   تحقیق در مانع بودن چیزی در غسل
   س. در غسل اگر چیزی روی ناخن باشد و شخص نداند که آن چیز، مانع آب است یا خیر،آیا تحقیق لازم است؟ آیا می توان اهمیت نداد؟
   ج. باید تحقیق کند و نسبت به مانع نبودن آن مطمئن شود، وگرنه باید آب را به زیر آن برساند.
    
   جنابتِ عمدی در شب ماه رمضان با عدم امکان غسل
   س. کسی که آب در اختیار ندارد، و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی‌ تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز است عمداً خود را در شب‌های ماه مبارک رمضان از طریق حلال جنب کند؟
   ج. اگر وظیفه او تیمّم باشد، و بعد از این‌که خود را جنب کرده، وقت کافی برای تیمّم داشته باشد، این کار برای وی جایز است.
    
   موالات در غسل
   س. آیا می‌شود وسط غسل آن را رها کرد و بعد از مدتی (مثلاً 4 ساعت) ادامه داد؟
   ج. اشکال ندارد و تفاوتی در مقدار زمان فاصله شده نیست.
    
   غسل جنابت با پارچه مرطوب
   س. اگر کسی برای غسل واجب پارچه‌ای را به آب بزند و با آن تمام بدنش را (به ترتیب غسل) بشوید کافی است یا خیر؟ ضمناً اگر قبل از اتمام شستن عضوی در غسل عضو قبلی خشک شود اشکال دارد یا خیر؟
   ج. اگر صدق شستن کند، کافی است و خشک شدن عضو قبلی اشکال ندارد.
    
   تجدید نیّت غسل در اثنای آن
   س. آیا در اثناء غسل می‌‌توان دوباره نیّت همان غسل را کرد و از نو شروع کنیم؟
   ج. اگر غسل باطل نبوده است، مشروع نیست مگر بخواهد احتیاط کند که در این صورت می‌‌تواند در میان غسل دوباره اعضای شسته شده را به نیّت غسل احتیاطاً بشوید به شرط آن که منجر به وسواس نشود.
    
   جهت جریان آب در غسل
   س. آیا در غسل مانند وضو باید آب را از بالا به پایین ریخت؟
   ج. لازم نیست.
    
   غسل بدون جریان یافتن آب بر بدن
   س. در غسل کردن آیا باید آب روی بدن جاری شود یا این که می‌توان دست را خیس کرده و با دست خیس غسل کرد؟ اگر جواب سؤال بالا مثبت است آیا باید تری دست بیش از اعضای غسل باشد؟
   ج. ملاک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر بدن شرط نیست و باید طوری باشد که معلوم شود بدن بسبب آبِ غسل شسته شده است.
    
   شک در غسل
   س. اگر شخصی در هنگام شستن طرف چپش در غسل ترتیبی شک کند که آیا مقداری از طرف راستش را خوب شسته یا نه آیا باید دوباره غسل کند؟
   ج. در فرض سؤال بنا را بر صحت غسل طرف راست می گذارد، اگر چه احتیاط مستحب این است که قسمت مشکوک را بشوید.
    
   شستن قسمت‌های پوشیده بدن در غسل
   س. در اثر کهولت سن یا بعضی عوارض جسمی، قسمتی از ظاهر بدن بوسیله قسمتی از پوست بدن پوشیده شده، آیا باید برای غسل قسمتی که پوشیده شده را نیز بشویند یا جزء باطن محسوب می‌شود و نیازی به شستن ندارد؟
   ج. اگر جزو ظاهر بدن محسوب می‌شود باید شسته شود و تشخیص آن موکول به نظر عرفی‌ مکلّف است.
    
   فراموش کردن نیت غسل
   س. کسی که از اول قصد غسل کردن داشته باشد ولی هنگام شستن نیت غسل را فراموش کند بعد از شستن خودش، نیت به خاطرش بیاید چه حکمی دارد؟ یعنی غسلش صحیح است؟
   ج. اگر از نیّت غسل برنگشته باشد به نحوی که هنگام شستن بدن اگر کسی از او می‌پرسید چه می‌کنید جواب می‌داد دارم غسل می‌کنم، غسلش صحیح است.
    
   انجام یک غسل به چند نیت
   س. آیا می‌‌توان یک غسل را به چند نیّت انجام داد؟ مثلاً غسل روز جمعه، غسل جمعه و جنابت را با هم انجام داد و یک غسل کنیم؟
   ج. اشکال ندارد.
    
   وجود مانع در اعضای غسل
   س. اگر شخصی غسل جنابت واجب را انجام داده باشد و بعد از اتمام یافتن غسل، متوجه شود که مانعی بر روی بدن او وجود داشته است (تکه‌ای از منی) به­گونه­ای که آب به آنجا نرسد، باید چه کاری انجام دهد.
   ج. غسل او در فرض مرقوم ناقص است و باید مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطهیر نماید و سپس به نیّت تکمیل غسل، آن محل را آب بریزد و اگر در سمت راست بوده، مجدداً تمام سمت چپ را بنابر احتیاط واجب به نیّت غسل بشوید.
    
   وجود مانع در اعضای وضو
   س. لطفاً بفرمایید کسانی که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگها و روغنهایی که به دستانشان می‌چسبد و معمولاً شستشوی آنها به سختی ممکن است و چه بسا شستن آنها با نفت و بنزین میسّر است و نتیجه این امر ضرر به دست است تکلیف این افراد برای وضو و غسل چیست؟
   ج. در فرض مذکور باید به وظیفه جبیره عمل نمایند.
    
   چرکهای زیر ناخن در غسل
   س. آیا در غسل چرکهایی که زیر ناخن پا است مانع آب است؟ (حتی مقدار کمی از آن)
   ج. اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد (جلوتر از گوشت انگشت آمده باشد) و زیر آن مقداری که از حدّ معمول بلندتر است چرکی باشد که مانع رسیدن آب به ناخن است، باید برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زیر آن مانعی ندارد.
    
   غسل در زیر باران
   س. غسل در زیر باران صحیح است؟
   ج. غسل ترتیبی اشکال ندارد.
    
   حدث اصغر در هنگام غسل
   س. آیا حدث اصغر در اثنای غسل باعث باطل شدن غسل می‌‌گردد؟
   ج. حدث اصغر در اثنای غسل به صحّت غسل ضرر نمی‌رساند و لازم نیست که غسل از ابتدا شروع شود، ولی در غسل جنابت چنین غسلی کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمالِ مشروط به طهارت از حدث اصغر نمی‌نماید.
    
   ترک غسل به سبب نبود حمام
   س. سربازی هستم که در یکی از پادگان‌ها خدمت می‌‌کنم، با توجه به اینکه برای ما استحمام محدودیت دارد حدود شش روز با عذر شرعی و تیمم نماز را به جا آوردم. آیا نماز من صحیح است یا نه؟
   ج. با توجه به اینکه برای غسل حتماً لازم نیست که از حمام استفاده شود بلکه می‌‌توان با یک پارچ آب سر و گردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را غسل داد اگر واقعاً آبی برای غسل نبوده یا برای غسل وقت کافی نبوده، تیمم صحیح و نماز با آن هم بی‌اشکال است و الا کافی نیست.
    
   فراموش کردن وجود مانع در غسل
   س. خانمی صورتش آرایش دارد، بعد از انجام غسل متوجه می‌‌شود که هنوز مواد آرایشی پاک نشده است. البته هنگام غسل کردن اصلاً یادش نبوده که صورتش آرایش دارد و بعداً متوجه می‌‌شود، آیا غسل او درست است یا خیر؟
   ج. در صورتی که مواد آرایشی مانع از رسیدن آب به بدن باشد، باید دوباره غسل کند.
    
   اعمال جاهل به جنابت
   س. اگر انسان علم به جنب بودن خود نداشته باشد و چند روزی را با حالت جنب بگذراند و بعد از چند روز متوجه جنب بودن خود شود صحّت اعمال او نظیر نماز و... چه حکمی دارد؟
   ج. در فرض سؤال نمازهایی که در حال جنابت خوانده شده را باید قضا کند؛ ولی اگر در این ایام روزه گرفته باشد، روزه های او صحیح است، مگر این که روزه ی قضای ماه رمضان گرفته باشد که در این صورت روزه اش صحیح نیست.
    
   نحوه انجام غسل با وجود عرق جنب از حرام
   س. هرگاه شخصی از راه حرام جنب شود، و بدن خود را با آب‌گرم تطهیر نماید، و به خاطر گرمای حمام مجدداً در حین تطهیر یا بعد از آن عرق کند آیا این عرق وی حکم عرق جنابت از حرام را دارد و اگر در این حال و بدون تطهیر مجدد، غسل کند غسل او چه حکمی دارد؟
   ج. عرق بدن او در فرض سؤال تا غسل نکرده عرق جنب از حرام محسوب است که نجس نیست ولی نماز خواندن با آن بنابر احتیاط صحیح نیست، بنابراین اگر بعداً بدون تطهیر مجدد غسل کند، غسل او صحیح است.
    
    غسل کثیرالشک
   س. برای کسی که در غسل طول می دهد اما می‌گوید من وسواس نشده‌ام بلکه برای اطمینان از رسیدن آب به همه جای بدنم غسلم طول می‌کشد چه نظری دارید؟
   ج. اگر از متعارف خارج باشد نباید اعتنا کند.

    

   غسل مستحبی برای حائض
   س. حکم غسل مستحبی مانند غسل جمعه از حائض؟
   ج. مانع ندارد، بلکه مستحب می باشد.

    

   غسل زیارت امام حسین(ع)
   س. آیا برای ورود به حرم سیدالشهداء(علیه السلام) باید غسل کرد یا با گرد وغبار راه وارد حرم شد؟
   ج. برای سفر زیارتی امام حسین «علیه السلام» غسل مستحب است و برای ورود به حرم رجائاً انجام شود.

    

   وجود مانع هنگام غسل
   س. اگر پس از انجام غسل واجب متوجه شویم که اندکی مانع روی صورتمان بوده و شک داریم که به واسطه آن آب به بدن رسیده یا خیر غسل انجام شده چه حکمی دارد؟ اگر با آن غسل نمازی خوانده باشیم نمازمان چه حکمی داشته؟
   ج. اگر یقین دارید که هنگام غسل مانع وجود داشته است، و توجه به آن نداشته اید، در فرض سؤال غسل را باید تکمیل کنید بدین صورت که آن قسمت از صورت را به نیت غسل بشویید و بعد بنا بر احتیاط سمت راست و بعد سمت چپ بدن را به نیت غسل بشویید و نماز را اعاده کنید؛ ولی اگر وسواس دارید به شک خود اعتنا نکنید.

    

   ادرار کردن در بین غسل
   س. اگر کسی هنگام غسل کردن ادرار کند آیا باید برای نماز وضو بگیرد یا خیر؟
   ج. اگر غسل جنابت بوده است لازم است برای نماز وضو بگیرد،غسلهای دیگر هم کفایت از وضو نمی کند .
  • تيمم
  • احکام اموات
  • مسائل متفرقه طهارت
 • احکام نماز
 • احکام روزه
 • احکام خمس
 • احکام زکات
 • احکام حج و عمره
 • احکام معاملات
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /