پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

آرشيو استفتائات جديد

 • احکام تقليد
 • احکام طهارت
  • مطهرات
  • نجاسات
  • وضو
  • غسل
  • تيمم
  • احکام اموات
  • مسائل متفرقه طهارت
   چاپ  ;  PDF
    
   مسائل متفرقه طهارت
    
   شک در طهارت چرم و اجزای حیوانات
   سؤال: چرم های طبیعی وارداتی که شک داریم از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه، آیا نجس می باشد؟
   جواب: اگر بداند یا احتمال دهد حیوان ذبح اسلامی شده است، پاک است، وگرنه محکوم به نجاست است.
    
   نجس شدن داخل دهان
   سؤال: اگر داخل دهان به واسطه کشیدن دندان خونی شود، آیا تطهیر داخل دهان لازم است؟
   جواب: به طور کلی، با برطرف شدن عین نجاست از داخل دهان ـ هر چند با مستهلک شدن در آب دهان ـ دهان پاک می شود و نیازی به آب کشیدن نیست.
    
   استبراء
   س. آیا بعد از ادرار، استبراء واجب است و چه خاصیتی دارد؟
   جواب: استبراء عملی مستحب است که مردها بعد از ادرار انجام می دهند .استبراء دارای اقسامی است که روش‌های آن در رساله‌های عملیه ذکر شده است .فایده استبراء این است که اگر بعد از بول رطوبتی خارج شود که معلوم نیست بول است یا نه، در صورت استبراء، رطوبت مذکور پاک محسوب می شود.
    
   تطهیر دهان
   س. آیا برای تطهیر دهان وجود جرم و ذرات غذا روی دندان مانع از پاک شدن آن می‌شود یا باید علاوه بر تطهیر، دندان ها هم تمیز شوند؟
   ج. داخل دهان، با از بین رفتن عین نجاست، پاک می شود و نیاز به تطهیر ندارد.
    
   تطهیر قالی
   س. امروزه پشت قالی ها موادی میزنند تا فرش محکم باشد، حال قسمتی از فرش با ادرار کودک نجس شد و تشتی زیر فرش گذاشتیم و با شلنگ متصل به آب شهری روی فرش آب ریختم به گمان اینکه آب از فرش عبور کرده، بعد از اینکه کمی با دست محل را فشار دادم، شیر آب را بستم و هنگامی که تشت را نگاه کردم دیدم اصلأ آبی از فرش عبور نکرده، حال فرش هنوز نجس است یا پاک شده؟
   ج. اگر نجاست به داخل فرش نفوذ نکرده و ظاهر فرش نجس شده است، به صورت مذکور فرش پاک شده است و اگر به داخل فرش فرو رفته است، در صورتی که مطمئن باشید آب به همان محل نفوذ کرده و جابجا شده است، پاک شده است.
    
   وضو و غسل بعد از تتو
   س. زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد، می تواند به جای وضو یا غسل، تیمم کند؟
   ج. اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد و آن را بشوید و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید و احتیاط آن است که اگر ضرر نداشته باشد، روی آن دست تر بکشد.
    
    
   التهابات پوستی
   س. آیا آب تاول نجس است؟
   ج. اگر همراه با خون نباشد، پاک است.
    
   شک در محدوده نجاست
   س. اگر بدانیم چیزی نجس است، اما ندانیم کدام قسمت چه حکمی دارد؟
   ج. برای تطهیر آن باید تمام قسمتهایی که احتمال می رود که نجاست در آن قسمت باشد را تطهیر کرد. البته تا تطهیر نشده هم، اگر چیز تری با بعضی از قسمتهای آن برخورد کند، نجس نمی شود.
    
   تطهیر بعد از حجامت
   س. آیا بعد از حجامت باید بدن را برای نماز خواندن تطهیر کرد؟
   ج. تا زمانی که آب برای محل حجامت ضرر دارد نماز خواندن با آن مانعی ندارد، اما اگر اطراف محل حجامت یا لباسش نجس شده است باید تطهیر نماید.
    
   آب آکواریومی که ماهی در آن مرده
   س. آیا آب آکواریومی که ماهی در آن مرده باشد، پاک است یا نجس؟
   ج. پاک است.
    
   تطهیر مبل یا صندلی
   س. اگر فرش یا مبل منزل که آب در آن نفوذ می کند با مدفوع بچه نجس شود چگونه باید آن را تطهیر کنیم؟
   ج. بعد از برطرف نمودن عین نجاست به یکی از دو طریق می‌توان تطهیر نمود:
   ۱ـ آب قلیل را روی محل نجس بریزد سپس آب غساله را با فشار دادن خارج کند.
   ۲ـ آب لوله را (که متصل به کر است) به محل نجس وصل کند به‌ گونه‌ای که همه آن محل را فرا بگیرد و بنا بر احتیاط واجب باید هنگام اتصال آب با دست کشیدن و مانند آن غساله از جای خود حرکت کند.
    
   تطهیر موکت
   س. کیفیت تطهیر موکت چسبیده به زمین چگونه است؟
   ج. بعد از زوال عین نجاست آب لوله را به جای نجس وصل کند به‌گونه‌ای که همه آن محل را فرا گیرد. و بنا بر احتیاط واجب با جابجا شدن آب در حین اتصال به کر هرچند با فشار آب و یا دست کشیدن، پاک می‌شود.
    
   طهارت و نماز شخص مبتلا به بیماری پیسی
   س. فردی که دچار بیماری پیسی است در نماز و غسل‌های واجب چه باید بکند؟ آیا می‌تواند برای بردن ثواب نماز اول وقت و ثواب نماز جماعت در نماز جماعت شرکت کند؟
   ج. تکلیف او در نماز و غسل‌های واجب مثل سایر مکلفین است و اگر آب برای او ضرر دارد باید بجای وضو و غسل تیمم نماید و شرکت در نماز جماعت برای‌ چنین شخصی اشکال ندارد.
    
   مسح قرآن توسط مسلوس یا مبطون
   س. آیا شخص مسلوس و مبطون که برای نماز وضو یا تیمم گرفته، بعد از نماز تا زمانی که از او بول یا غائط خارج نشده می‌‌تواند قرآن را مسح نماید؟
   ج. تا زمانی که از او حدث سر نزده باشد، با همان وضو یا تیمم، مسح قرآن کریم اشکال ندارد.
    
    وضو بعد از تیمم بدل از غسل
   س. آیا بعد از تیمم بدل از غسل برای ادای نماز واجب وضو هم لازم است؟
   ج. اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد. ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمم کند، باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو هم تیمم دیگری کند.
    
   نماز خواندن با وضوی گرفته شده برای قرائت قرآن
   س. وضویی که به نیّت قرآن گرفته شده است، آیا با این وضو می‌‌شود قبل از خواندن قرآن، نماز خواند؟
   ج. اشکال ندارد.
    
   حدث اصغر در اثنای غسل
   س. در اثنای غسل جنابت یکی ‌از مبطلات وضو پیش می‌‌آید، آیا در وسعت وقت می‌‌توان دوباره غسل کرد که احتیاج به وضو گرفتن مجدد نباشد و با همان غسل نماز خواند؟
   ج. در فرض مرقوم باید وضو بگیرد و تجدید غسل تأثیری ندارد.
    
   غسل و وضو با وجود ناخن مصنوعی
   س. اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، برای وضو و غسلش چه باید بکند؟
   ج. در صورت کاشت ناخن، برای وضو و غسل باید مانع ـ ولو با صرف هزینه ممکن ـ برطرف گردد و چنانچه می‌داند امکان برطرف‌کردن آن نیست و یا رفع آن با مشقّت غیر قابل تحمّل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهی دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به این کار کند و وضو و غسل‌های بعدی را باید به‌صورت جبیره انجام دهد (یعنی با دست مرطوب مانع را مسح نماید)؛ اما در صورتی که امکان برطرف کردن آن ـ ولو در روز‌های بعد ـ باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود.

    

   تطهیر باطن زمین مسجد
   س.
   الف) قسمتی از زمین مسجد که کف زمین آن از خشت و گل هست نجس شده است با آب قلیل آن قسمت را شسته‌اند اما غساله آن به جای اینکه جمع آوری شود در زمین فرور رفته است.آیا نیازی به تطهیر زیر زمین که غساله آب قلیل در آن نفوذ کرده است می باشد؟ 
   ب) در صورت مثبت بودن پاسخ راه حل تطهیر آن قسمت زمین مسجد چیست؟
   ج.
   الف) در فرض سؤال لازم است باطن مسجد تطهیر شود.
   ب) اگر ممکن است با آب کر تطهیر شود و الا محل نجس را با مصالح پاک و مباح تعویض کنند.

    

   انتقال لوله فاضلاب از مسجد
   س. آیا می شود لوله فاضلاب را از وسط مسجد رد نمود؟
   ج. اگر موجب هتک و یا تنجیس مسجد باشد و یا تصرف محسوب شود، جایز نیست.

    

   تطهیر موکت
   س. کیفیت تطهیر موکت چسبیده به زمین چگونه است؟
   ج. بعد از زوال عین نجاست آب لوله را وصل کند به جای نجس به‌گونه‌ای که همه آن محل را فرا بگیرد و بنا بر احتیاط واجب با جابجا شدن آب در حین اتصال به کر هرچند با فشار آب و یا دست کشیدن، پاک می‌شود.
    
   تطهیر مبل یا صندلی
   س. اگر فرش یا مبل منزل که آب در آن نفوذ می کند با مدفوع بچه نجس شود چگونه باید آن را تطهیر کنیم؟
   ج) بعد از برطرف نمودن عین نجاست به یکی از دو طریق می‌توان تطهیر نمود:
   1
   ـ آب قلیل را روی محل نجس بریزد سپس آب غساله را با فشار دادن خارج کند
   2ـ آب لوله را (که متصل به کر است) به محل نجس وصل کند به‌ گونه‌ای که همه آن محل را فرا بگیرد و بنا بر احتیاط واجب باید هنگام اتصال آب با دست کشیدن و مانند آن غساله از جای خود حرکت کند.

    

        تطهیر وسایل الکترونیکی
        س. آیا پاک کردن وسایل الکترونیکی مانند رایانه و موبایل که نجس شده­اند، واجب است؟
       ج. آنچه واجب است تطهیر اشیای نجسی است که برای خوردن و آشامیدن و نماز خواندن، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • احکام نماز
 • احکام روزه
 • احکام خمس
 • احکام زکات
 • احکام حج و عمره
 • احکام معاملات
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /