پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

احکام خمس

 • فصل اوّل: مسائل مربوط به محاسبه و پرداخت خمس
  • وجوب فورى پرداخت خمس
  • کافى نبودن کنار گذاشتن خمس
  • نحوه‌ى محاسبه و پرداخت خمس
  • مخلوط شدن مال متعلّق خمس با غير آن
  • سال مالى
  • ولى امر خمس
   چاپ  ;  PDF
    
   ولی امر خمس
    
   تجدید اجازه از مرجع زنده
   س59. کسانی که در زمان امام خمینی (قدّسسرّه) اجازهی دریافت خمس را از مردم داشتهاند آیا در زمان حضرت آیتالله خامنهای اجازهی دوباره لازم است یا نه؟
   جواب: آری، اجازه لازم است.

    

   اموال متعلّق خمس به فتوای مرجع قبلی
   س60. چنانچه می‌توانم در مورد خمس از شما تقلید کنم تکلیف من در مورد گذشته که از آیتالله اراکی (ره) تقلید می‌نمودهام چیست؟ آیا خمس هدیهها و جوایزی را که قبلاً دریافت کردهام که بنا به فتوای ایشان مشمول خمس است باید مبلغی را به عنوان خمس پرداخت کنم؟
   جواب: اگر خمس را پرداخت نکردهاید می‌توانید طبق فتوای مجتهد زنده عمل کنید و در این صورت پرداخت خمس هدیه بر شما واجب نیست.
    
   س61. با توجّه به اینکه نظر حضرت امام خمینی (قدّسسرّه) در مورد خمس مؤونهی بعد از فروش، پرداخت فوری آن است و در سال‌هایی که بنده مقلّد ایشان بودهام به این مسأله واقف نبودهام و به آن عمل نکردهام؛ اکنون سالهاست مقلّد حضرتعالی هستم و سال خمسی هم داشته و دارم و خمس مالم را سعی کردهام تمام و کمال پرداخت نمایم. لذا از حضرتعالی استدعا دارم نسبت به سال‌هایی که مقلّد حضرت امام (قدّسسرّه) بودهام و احیاناً به این مسأله عمل نکردهام، بنده را بریءالذمّه بفرمایید.
   جواب: فعلاً نسبت به آنها تکلیفی ندارید.

    


   پرداخت وجوهات به غیر ولی امر خمس
   س62. با توجّه به نظر مبارک حضرت امام راحل (قدّسسرّه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر وجوهات راجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟
   جواب: مقلّدین هر یک از مراجع محترمِ تقلید (دامتبرکاتهم)، اگر در پرداخت سهمین مبارکین (سهم امام و سهم سادات) به استناد فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند، تکلیف خود را ادا کردهاند و موجب برائت ذمّه می‌شود.

    

   اخذ اجازه از ولی امر خمس
   س63. آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلّد از او تقلید می‌کند، برای مصرف سهم امام(علیهالسّلام) در عمل خیر مثلاً در حوزهی علمیه یا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازهی هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازهی مجتهد ضروری است؟
   جواب: اختیار سهمین مبارکین بهطور کلّی مربوط به ولی امر مسلمین است و کسی که بر عهدهی او و یا در مال وی مقداری حقّ امام(علیهالسّلام) یا سهم سادات باشد، باید آن را به ولی امر خمس یا وکیلی که از طرف او اجازه دارد، تسلیم کند و اگر می‌خواهد آن را در یکی از موارد مقرّر مصرف کند، باید ابتدا راجع به آن اجازه بگیرد و در عین حال مکلّف باید فتوای مرجع تقلید خود را در آن رعایت نماید.

    

   صدور قبض از طرف وکلای خمس
   س64. آیا وکلای حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداختکنندگان آن هستند یا خیر؟
   جواب: کسانی که حقوق شرعی خود را به وکلای محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما می‌دهند، از آنها قبضی را که دارای مهر ما می‌باشد، مطالبه کنند.

    

   بخشش خمس
   س65. در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را می‌دهد، جایز است؟
   جواب: سهم مبارک امام (علیهالسّلام) و سهم سادات، قابل بخشش نیست.

    

   تصرف در وجوه شرعی توسط وکیل
   س66. من در منطقه، حقوق شرعی جمعآوری می‌کنم و مجاز به این کار هستم. بعضی اوقات که بانکها بسته می‌شوند بعضی افراد پیش من میآیند تا چک‌هایشان را نقد کنم آیا برای من جایز است که عین پول خمس را بدهم و در عوض آن چک بگیرم تا شخصی که نیاز فوری به پول دارد، نیاز خود را برطرف کند؟
   جواب: شما مجاز نیستید امانات دریافتی بابت حقوق شرعیه را به کسی بدهید؛ مگر آنکه از سوی مرجعی که از او وکالت دارید، اجازه داشته باشید.
  • مصالحه‌ى خمس، مهلت گرفتن و دست‌گردان کردن
  • توکيل در پرداخت خمس
  • نکات و چکيده‌ى فصل اول
 • فصل دوّم: موارد وجوب خمس
 • فصل سوّم: مستثنيات خمس
 • فصل چهارم: مصارف خمس و مستحقّين آن
 • فصل پنجم: تصرّف در اموال بعد از تعلّق خمس
 • فصل ششم: متفرّقات خمس
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /