پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

احکام خمس

 • فصل اوّل: مسائل مربوط به محاسبه و پرداخت خمس
  • وجوب فورى پرداخت خمس
  • کافى نبودن کنار گذاشتن خمس
  • نحوه‌ى محاسبه و پرداخت خمس
  • مخلوط شدن مال متعلّق خمس با غير آن
  • سال مالى
  • ولى امر خمس
  • مصالحه‌ى خمس، مهلت گرفتن و دست‌گردان کردن
  • توکيل در پرداخت خمس
  • نکات و چکيده‌ى فصل اول
   چاپ  ;  PDF
    
   نکات و چکیده‌ی فصل اول
    

    

   _   خمس از واجبات است و پرداخت آن واجب فوری است. در صورتی که پرداخت فوری مشکل باشد می‌تواند تا زمان امکان پرداخت از دفتر مرجع یا نمایندهی او اجازه بگیرد.
   _   با کنار گذاشتن مبلغ خمس، تکلیف از بین نمی‌رود.
   _   مکلّف هم می‌تواند خمس خود را حساب نماید امّا با توجّه به ظرایف مسائل خمس، بهتر است با مشورت بخش وجوهات دفتر یا نمایندهی مرجع و یا عالمی مسألهدان به محاسبهی خمس اقدام نماید.
   _   اگر مکلّف بخواهد خمس یک کالا یا پول را از پولی غیر مخمّس بدهد، باید ابتدا خمس آن پول را بدهد و بعد خمس کالا یا پول را پرداخت نماید.
   _ بدهکاری که مربوط به نیازمندی‌های زندگی همان سال خمسی باشد، از درآمد کم می‌گردد.
   _ روز مرگ مکلّف، سر سال خمسی او محسوب می‌گردد و بر آن اساس باید خمس اموال او را پرداخت کرد.
   _ مغازهدار هر چه کالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسی حساب کرده و قیمتگذاری می‌کند و سپس مجموعهی آن را با سرمایهی اصلی می‌سنجد، اگر چیزی اضافه بر سرمایه موجود باشد، سود محسوب می‌شود و به آن خمس تعلّق می‌گیرد.
   _ اگر بداند به مالی خمس تعلّق گرفته است و نداند که قبلاً پرداخته است یا نه، باید خمس آن را پرداخت نماید.
   _ اگر مالی که خمس آن داده شده با مالی که خمس آن داده نشده مخلوط شود و مقداری از پول مخلوطشده مصرف شود، خمس باقی‌مانده در پایان سال به نسبت غیرمخمّس به مخمّس محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر مال مخمّس، 1000 تومان و مال غیر مخمّس، 500 تومان بوده است، نسبت این دو به هم، دو به یک خواهد بود. حال اگر مثلاً 600 تومان سر سال خمسی باقی مانده باشد، 400 تومان آن خمس ندارد و باید خمس 200 تومان را بپردازد.
   _ اگر کسی پول مخمّسی را با پول غیرمخمّس در یک حساب نگهداری نماید، می‌تواند در هنگام مصرف، نیت کند که از مال غیرمخمّس برداشت صورت گیرد.
   _ برای محاسبهی خمس، سال مالی ملاک است و سال مالی با نیت و قصد مکلّف ایجاد نمی‌شود بلکه اوّلین روز دریافت حقوق یا سود سرمایه یا برداشت محصول، سر سال خمسی خواهد بود.
   _ سال خمسی می‌تواند قمری یا شمسی محاسبه گردد.
   _   در داشتن سال خمسی فقط داشتن درآمد ملاک است بنابراین ممکن است زن خانهدار یا فرزندی که در خانهی پدر و مادر زندگی می‌کند بهخاطر داشتن درآمد، دارای سال خمسی باشد.
   _   کسانی می‌توانند خمس را تحویل بگیرند که از ولی امر خمس اجازه داشته باشند و در قبال دریافت خمس، موظّفند رسید مهرشده به مهر ایشان را به دهندهی خمس تحویل نمایند.
   _   خمس قابل بخشش نیست و هیچکدام از وکلا مجاز به بخشش خمس نیستند.
   _   در برخی از موارد که امکان تعیین دقیق میزان خمس نباشد، وکلای مرجع تقلید می‌توانند با خمسدهنده مصالحه نمایند.
   _   انسان نمی‌تواند بدون اجازه گرفتن از مرجع یا وکیل او، خمس را به سادات فقیر بدهد یا در کار خیری مصرف نماید.
    
 • فصل دوّم: موارد وجوب خمس
 • فصل سوّم: مستثنيات خمس
 • فصل چهارم: مصارف خمس و مستحقّين آن
 • فصل پنجم: تصرّف در اموال بعد از تعلّق خمس
 • فصل ششم: متفرّقات خمس
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /