پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

احکام خمس

 • فصل اوّل: مسائل مربوط به محاسبه و پرداخت خمس
 • فصل دوّم: موارد وجوب خمس
 • فصل سوّم: مستثنيات خمس
 • فصل چهارم: مصارف خمس و مستحقّين آن
 • فصل پنجم: تصرّف در اموال بعد از تعلّق خمس
 • فصل ششم: متفرّقات خمس
  • خمس افراد نابالغ و مجنون
  • نکات و چکيده‌ى فصل ششم
   چاپ  ;  PDF
    
   نکات و چکيدهى فصل ششم
    

    

   _ کسى که مسائل خمس را مى‌داند امّا نمى‌داند که به مالى از اموالش خمس تعلّق گرفته است تکليفى ندارد. امّا اگر اين شک به خاطر ندانستن مسأله باشد، واجب است تحقيق نمايد.
   _ پرداخت خمس پولى که به امانت پيش شخص باشد، واجب نيست.
   _ پرداخت مالياتى که حکومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقرّرات وضع مى‌کند، بر کسانى که قانون شامل آنان مى‌شود، واجب است و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونهى همان سال محسوب است، امّا جايگزين خمس نشده و واجب است خمس درآمد سالانه در زائد بر مؤونهى سال بهطور مستقل، پرداخت گردد.
   _ پس از پرداخت خمس به وکيل مرجع، ديگر نمى‌توان آن را پس گرفت و در آن تصرّف نمود.
   _ پرداخت خمس از طريق عمليات بانکى اشکال ندارد.
   _ اگر خمس به مال شخص غيربالغ تعلّق بگيرد (مثل اينکه معدن داشته باشد يا مالش مخلوط به حرام باشد)، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع کسبش که پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلکه بنابر احتياط در صورتى که سود حاصله باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سنّ تکليف، واجب است.
   _ اگر کسى، عقل خود را از دست دهد، تصرّفات او در مال خودش به پرداخت خمس و غيره نافذ و صحيح نيست، ولى اگر چنين شخصى فوت کند، ورثه مکلّفاند بدهى بابت خمس او را از تَرَکه جدا نموده و بپردازند تا بتوانند در ترکه تصرّف کنند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /