پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

احکام روزه

 • معناى روزه
 • انواع روزه
 • شرايط وجوب روزه
 • راه‌هاى ثبوت اول ماه
 • نيت روزه
 • مبطلات روزه
 • احکام پزشکی روزه
 • احكام بانوان
 • زكات فطره
 • نماز عيد فطر
 • روزه قضا
 • روزه استيجارى
  چاپ  ;  PDF

  روزه استيجاری

  نيابت از شخص زنده در انجام روزه قضا
  308. پدرم مقداری نماز قضا دارد، ولی قدرت انجام آن را ندارد. آيا بر من که پسر بزرگ خانواده هستم، جايز است در زمان حيات پدرم نمازهای فوت شده او را قضا نمايم و يا شخصی را اجير کنم تا آن را انجام دهد؟
  ج) نيابت از شخص زنده برای انجام نماز و روزه قضا صحيح نيست.

  اجير گرفتن از تركه پدر برای روزه‌های وی
  309. اگر شخصی فوت کند و همه دارايی او خانه‌ ای باشد که فرزندانش در آن سکونت دارند، و نماز و روزه بر ذمّه او باشد و پسر بزرگ او هم به علت کارهای روزانه قادر به قضای آن نباشد، آيا واجب است که اين خانه را بفروشند و نماز و روزه او را قضا نمايند؟
  ج) در فرض مرقوم، خانه ملک ورثه است و فروش آن واجب نيست، ولی قضای نماز و روزه‌ ای که به عهده پدر است، در هر حالی بر پسر بزرگتر واجب است، مگر در صورتی که ميّت وصيت به اجير گرفتن از ثلث ترکه‌ اش کرده باشد و ثلث ترکه هم برای انجام همه نماز و روزه‌های او کفايت کند که در اين صورت ثلث ترکه بايد برای آن مصرف شود.

  وظيفه پسر بزرگ نسبت به روزهای وصيت شده
  310. با توجه به اين‌که من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضای نماز و روزه‌های او را به‌جا بياورم، در موردی که قضای نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولی وصيّت کرده باشد که فقط قضای نماز و روزه يک سال برای او به‌جا آورده شود، تکليف من چيست؟
  ج) اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضای نماز و روزه‌های او از ثلث ترکه به‌جا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصی را برای انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‌ ای که بر ذمّه اوست بيشتر از مقداری باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آن‌ها را برای او قضا کنيد، هرچند با اجير کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد.

  كافی نبودن تركه برای قضای روزه ميت
  311. شخصی فوت کرده و قضای روزه ماه مبارک رمضان و نماز بر عهده اوست و فرزند ذکوری هم ندارد. مقداری مال به جا گذاشته که برای قضای يکی از نماز و روزه کفايت می‌ کند. در اين صورت قضای نماز مقدم است يا روزه؟
  ج) ترجيحی بين نماز و روزه نيست و بر ورثه واجب نيست که ما ترک وی را صرف قضای نماز و روزه او نمايند، مگر آن‌که در اين‌باره وصيت کرده باشد، که در اين صورت بايد به وصيت او در اجير گرفتن از ثلث ترکه برای قضای نماز و روزه‌ اش به هر مقدار که کفايت می‌ کند، عمل کنند.

  اجير گرفتن پسر بزرگتر برای قضای روزه پدر
  312.  اگر پسر بزرگ تر بخواهد برای روزه‌های پدر از دنيا رفته‌ اش، كسی را اجير كند، آيا می‌ تواند از تركه ميت خرج كند؟
  ج) خير، پسر بزرگ تر بايد خودش روزه‌های پدر را به جا آورد و يا از اموال خود، كسی را اجير كند و حق ندارد از تركه ميت چيزی خرج كند؛ مگر آن‌كه پدر وصيت كرده باشد.

  روزه استجاری با داشتن كفاره نذر و قسم
  313.  کسی که کفاره نذر و قسم بر عهده اوست، آيا می‌‌تواند روزه قضای کسی را قبول کند؟
  ج) مانع ندارد.

  اجيرشدن با داشتن روزه قضا يا كفاره
  314. آيا كسی كه روزه قضا يا روزه كفّاره بر عهده اوست می‌‌تواند برای كسی روزه استيجاری نيابتی يا تبرّعی بگيرد؟
  ج) در استيجاری مانعی ندارد ولی در تبرّعی محل اشكال است.

  تخلف وكيل يا اجير از انجام عبادت
  315.  زيد از طرف برخی افراد، در اجير گرفتن برای قضای نماز و روزه وکيل شد، يعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجير می‌ شوند بدهد، ولی او در امانت خيانت نمود و کسی را برای آن کار اجير نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و می‌ خواهد برئ الذمّه شود، آيا بايد عدّه‌ ای را برای آن کار اجير کند يا اين‌که اجرت آن کار را به قيمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند يا اين‌که فقط به مقدار پولی که دريافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجير در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تکليف چيست؟
  ج) اگر فردی که وکيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير کردن کسی برای قضای نماز يا روزه، مدت وکالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالی است که دريافت کرده است و در غير اين صورت مختار است بين اين‌که با پولی که دريافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجير کند و يا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتياط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ می‌ شود و پولی که دريافت کرده بايد از ترکه‌ اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن کار است و ورثه او بايد کسی را از ترکه‌ اش برای انجام عمل اجير کنند البته اگر ترکه‌ ای داشته باشد، و الا چيزی در اين رابطه بر عهده آنان نيست.

  كفاره افطار روزه استيجاری
  316. اگر کسی برای گرفتن روزه قضای ماه رمضان اجير شود و بعد از زوال افطار کند، آيا کفّاره بر او واجب است يا خير؟
  ج) کفّاره بر او واجب نيست.

  وصيت به غير ورثه جهت روزه قضا
  317. شهيدی به يکی از دوستانش وصيت نموده که احتياطاً از طرف وی چند روز روزه قضا بگيرد، ولی ورثه شهيد به اين مسائل پايبند نيستند و طرح وصيت او هم برای آن‌ها ممکن نيست و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهيد مشقت دارد، آيا راه حل ديگری وجود دارد؟
  ج) اگر آن شهيد به دوست خود وصيت کرده که خودش شخصاً برای او روزه بگيرد، ورثه او در اين مورد تکليفی ندارند، و اگر برای آن فرد روزه گرفتن به نيابت از شهيد مشقت دارد، تکليف از او ساقط است.

 • کفاره روزه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /