پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار جمع‌ زيادي‌ از خواهران‌ و برادران‌ پرستار و مددكار

حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌، صبح‌ امروز در ديدار جمع‌ زيادي‌ از خواهران‌ و برادران‌ پرستار و مددكار با ايشان‌، كه‌ به‌ مناسبت‌ ولادت‌ با سعادت‌ حضرت‌ زينب‌ كبري‌ (س‌) و روز پرستار انجام‌ شد، طي‌ سخناني‌ شغل‌ پرستاري‌ را به‌ لحاظ ماهيت‌ معنوي‌ آن‌، ارزشمند و مقدس‌ خواندند و از زينب‌ كبري‌ (س‌) به‌ عنوان‌ الگوي‌ مجسم‌ و شاخص‌ براي‌ جامعه‌ اسلامي‌ بويژه‌ زنان‌ مسلمان‌ نام‌ بردند.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با ابراز قدرداني‌ و تكريم‌ نسبت‌ به‌ جامعه‌ پرستاران‌ كشور فرمودند: طبيعت‌ حرفه‌ مقدس‌ پرستاري‌، مدد رساني‌ به‌ بيماران‌ و دست‌ گيري‌ از افراد نيازمند و محتاج‌ كمك‌ است‌ و اين‌ مهم‌ از نظر اسلام‌، بسيار ارزشمند محسوب‌ مي‌شود. خدمات‌ پرستاران‌ به‌ مجروحان‌ دوران‌ دفاع‌ مقدس‌ نيز يك‌ نقطه‌ درخشان‌ ديگر است‌ و جامعه‌ پرستاري‌ كشور مي‌تواند به‌ خدمات‌ خود ببالد. روح‌ تعاون‌ و كمك‌ و دست‌ گيري‌ از نيازمندان‌، يك‌ روش‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ بايد روز به‌ روز در جامعه‌ تقويت‌ شود.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ شخصيت‌ با عظمت‌ و برجسته‌ حضرت‌ زينب‌ (س‌) را الگويي‌ براي‌ قهرمانان‌ تاريخي‌، دانشمندان‌ بزرگ‌ و رهبران‌ جوامع‌ بشري‌ دانستند و فرمودند: فاطمه‌ زهرا (س‌) برترين‌ نمونه‌ مجسم‌ براي‌ زن‌ مسلمان‌ است‌ و متفكرين‌، گويندگان‌ مذهبي‌ و دانشمندان‌ بايد با بيان‌ و قلم‌ خود، ابعاد وجودي‌ و شخصيت‌ اين‌ بانوي‌ بزرگ‌ آفرينش‌ را هر چه‌ بهتر و بيشتر ترسيم‌ و تبيين‌ كنند. دختر آن‌ حضرت‌، زينب‌ كبري‌ نيز الگوي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در ابعادي‌ جديد نقش‌ يك‌ زن‌ ممتاز را در خاندان‌ پيامبر (ص‌) به‌ بهترين‌ وجه‌ ايفا كرده‌ است‌.
شخصيت‌ آن‌ بزرگوار قبل‌ از حادثه‌ كربلا و در مدينه‌، بسيار برجسته‌ و معروف‌ و ممتاز بود و به‌ لحاظ علمي‌، معنوي‌، اخلاقي‌، تقوايي‌، پاكدامني‌ و طهارت‌ براي‌ زنان‌ مسلمان‌، قابل‌ تبعيت‌ و پيروي‌ محسوب‌ مي‌شد.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با اشاره‌ به‌ ويژگيهاي‌ شاخص‌ زينب‌ كبري‌ (س‌) فرمودند: زن‌ مسلمان‌ براي‌ انجام‌ تمامي‌ وظايف‌ مهمي‌ كه‌ يك‌ زن‌ مي‌تواند انجام‌ دهد، بايد از حضرت‌ زينب‌ (س‌) تعليم‌ بگيرد. طهارت‌ و تقوا كه‌ بزرگترين‌ خصوصيت‌ يك‌ زن‌ است‌، اهميت‌ دادن‌ به‌ ارزشهاي‌ اصيل‌ بيش‌ از هر چيز ديگري‌ در زندگي‌، توجه‌ به‌ علم‌ و معرفت‌، انجام‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ و امداد رساني‌ به‌ انسانها و كيفيت‌ دادن‌ به‌ محيط خانه‌ و خانواده‌ از ويژگيهاي‌ زينب‌ كبري‌ (س‌) محسوب‌ مي‌شود و زن‌ مسلمان‌ از درون‌ خانواده‌ تا درون‌ جامعه‌ و تا مسائل‌ علمي‌ و سياسي‌ و ارزشهاي‌ اخلاقي‌ و نيز نشان‌ دادن‌ منشهاي‌ بزرگ‌ انقلابي‌ مي‌تواند به‌ زندگي‌ آن‌ حضرت‌، تأسي‌ جويد. حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ از بناي‌ مستحكم‌ خانواده‌ در جامعه‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نعمت‌ بزرگ‌ ياد كردند و فرمودند: در جوامع‌ غربي‌، محيط خانواده‌ در معرض‌ تهديد است‌ و زنان‌ و مردان‌ و كودكان‌ از تبعات‌ ويرانگر فروپاشي‌ بنيان‌ خانواده‌، عميقا رنج‌ مي‌برند. دستگاهها و شبكه‌هاي‌ صهيونيستي‌ و عناصري‌ كه‌ تنها در صدد تأمين‌ منافع‌ مادي‌ خود هستند، مردان‌ و زنان‌ را به‌ مسائل‌ پوچ‌ و خيالي‌، نظير آرايشها و لباس‌ پوشيدنها و تفاخر بر سر آن‌، سرگرم‌ كرده‌اند اما خوشبختانه‌ زنان‌ مسلمان‌ ايران‌ كه‌ نقش‌ مهمي‌ را در دوران‌ انقلاب‌ و جنگ‌ تحميلي‌ ايفا كرده‌اند، به‌ اين‌ گونه‌ مسائل‌ بيهوده‌ و پوچ‌ بي‌توجه‌ هستند و به‌ آن‌ اهميت‌ نمي‌دهند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ جايگاه‌ زنان‌ مسلمان‌ ايران‌ در صفوف‌ مقدم‌ مبارزه‌ اشاره‌ كردند و فرمودند: مادران‌ و همسران‌ شهدا، ايثارگران‌ و رزمندگان‌، جلوه‌هاي‌ درخشاني‌ از زن‌ مسلمان‌ را به‌ جهان‌ نشان‌ دادند و اين‌ همان‌ حقيقتي‌ است‌ كه‌ دشمنان‌ اسلام‌ از آن‌ واهمه‌ دارند و بر همين‌ اساس‌، امروز تلاش‌ عظيمي‌ در حال‌ انجام‌ است‌ تا زنان‌ را در جامعه‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ غفلت‌ از اصالتها و ارزشهاي‌ معنوي‌ دچار سازند.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ رسالت‌ امروز زنان‌ مسلمان‌ و انقلابي‌ ايران‌ را، مبارزه‌ با تبليغات‌ مغرضانه‌ رسانه‌هاي‌ خارجي‌ دانستند و در پايان‌ سخنانشان‌ فرمودند: اگر محيط خانواده‌ها به‌ بركت‌ وجود زن‌، محيط سالمي‌ باشد، جامعه‌ به‌ طور كامل‌ اصلاح‌ خواهد شد. زنان‌ در اصلاح‌ جامعه‌، نقش‌ بسيار برجسته‌اي‌ دارند و دشمنان‌ سعادت‌ انسانها نيز با آگاهي‌ از همين‌ امر، بر روي‌ اين‌ مسأله‌ كار مي‌كنند اما ترديدي‌ نيست‌ كه‌ به‌ لطف‌ خداوند، الگوهاي‌ زنان‌ جامعه‌ اسلامي‌، روز به‌ روز در نظرها برجسته‌تر شده‌ و از آنان‌ سرمشق‌ و تعليم‌ گرفته‌ خواهد شد.
بر پايه‌ همين‌ گزارش‌ در اين‌ ديدار جمعي‌ از خواهران‌ و برادران‌ پرستار و دانشجوي‌ پزشكي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و دانشگاه‌ آزاد، جمعي‌ از پرسنل‌ و پرستاران‌ آسايشگاهها و بيمارستانهاي‌ بنياد شهيد، بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و خانواده‌ محترم‌ جانبازان‌، گروهي‌ از پرسنل‌ و پرستاران‌ دانشكده‌ پزشكي‌ فاطميه‌ قم‌ و بيمارستانهاي‌ ارتش‌ و جمعي‌ از پرستاران‌ و مددكاران‌ سازمان‌ بهزيستي‌ كشور و كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ (ره‌) و نيز شماري‌ از خواهران‌ طلبه‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ و خواهران‌ جامعه‌ زينب‌ (س‌) حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /