پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام روزه در ماه مبارک رمضان

احکام روزه در ماه مبارک رمضان ۱۴۳۶

مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

روز اول
ضرورت عمل دقیق به دستورات الهی [صوت] [فیلم]
 
روز سوم
توجه به نیت در انجام اعمال [صوت] [فیلم]
 
روز چهارم
ایام مناسب برای روزه های مستحبی [صوت] [فیلم]
 
روز پنجم
احکام طهارت نمازگزار [صوت] [فیلم]
 
روز ششم
احکام طهارت نمازگزار [صوت] [فیلم]
 
روز هفتم
احکام طهارت و نماز [صوت] [فیلم]
 
روز هشتم
احکام نماز [صوت] [فیلم]
 
روز دهم
احکام نماز [صوت] [فیلم]
 
روز یازدهم
احکام کسب و کار [صوت] [فیلم]
 
روز دوازدهم
احکام اقتصادی [صوت] [فیلم]
 
روز سیزدهم
احکام اقتصادی [صوت] [فیلم]
 
روز چهاردهم
ضرورت توجه به واجبات مالی [صوت] [فیلم]
 
روز پانزدهم
ضرورت توجه به واجبات مالی [صوت] [فیلم]
 
روز هفدهم
پرهیز از بدگمانی نسبت به افراد [صوت] [فیلم]
 
روز هجدهم
چند توصیه اخلاقی [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و دوم
احکام امر به معروف و نهی از منکر [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و چهارم
احکام روزه ماه مبارک رمضان [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و پنجم
احکام معاملات [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و ششم
احکام محیط زیست [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و هفتم
احکام محیط زیست [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و هشتم
پاسخ به سوالات، فطریه، رویت هلال ماه [صوت] [فیلم]


 

احکام روزه در ماه مبارک رمضان ۱۴۳۵
مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

 
روز اول
تقسیم بندی روزه [صوت] [فیلم]
 
روز دوم
نیت روزه داری [صوت] [فیلم]
 
روز سوم
احکام تکلیفی و وظیفه افراد نسبت به آن [صوت] [فیلم]
 
روز چهارم
روزه خواری و احکام مرتبط [صوت] [فیلم]
 
روز پنجم
احکام روزه و نماز مسافر [صوت] [فیلم]
 
روز هفتم
احکام وطن [صوت] [فیلم]
 
روز هشتم
قصد اقامت مسافر [صوت] [فیلم]
 
روز نهم
اقسام و آداب سفر [صوت] [فیلم]
 
روز دهم
مبطلات روزه [صوت] [فیلم]
 
روز یازدهم
الزامات آپارتمان نشینی [صوت] [فیلم]
 
روز دوازدهم
ادامه مبحث روز قبل [صوت] [فیلم]
 
روز چهاردهم
باید ها و نبایدهای آپارتمان نشینی [صوت] [فیلم]
 
روز پانزدهم
ارتباط سبک زندگی و حجاب [صوت] [فیلم]
 
روز شانزدهم
احکام حجاب و پوشش [صوت] [فیلم]
 
روز هفدهم
ادامه مبحث قبل [صوت] [فیلم]
 
روز هجدهم
احکام مرتبط با آرایش [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و دوم
قانون از منظر احکام اسلامی [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و سوم
وظیفه ما نسبت به قوانین و مقررات [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و چهارم
توجه به برخی نکات اخلاقی نسبت به قوانین و مقررات [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و پنجم
ادامه مبحث روز قبل [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و ششم
ربا از منظر احکام اسلامی [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و هشتم
پاسخ به سوالات مربوط به ربا [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و نهم
ادامه مبحث روز قبل [صوت] [فیلم]
 
روز سی ام
احکام روزه قضا [صوت] [فیلم]


 

احکام روزه در ماه مبارک رمضان ۱۴۳۴
مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
 
روز اول

سه سوال دربرگیرنده احکام روزه [صوت] [فیلم]
 
روز دوم
شرایط روزه داری [صوت] [فیلم]
 
روز چهارم
اهمیت، آثار و پاداش روزه داری [صوت] [فیلم]
 
روز پنجم
احکام روزه مسافر [صوت] [فیلم]
 
روز ششم
احکام روزه مسافر [صوت] [فیلم]
 
روز هفتم
پاسخ برخی سوالات احکام روزه [صوت] [فیلم]
 
روز هشتم
مفطرات و مبطلات روزه [صوت] [فیلم]
 
روز نهم
پاسخ به برخی سوالات احکام روزه [صوت] [فیلم]
 
روز یازدهم
بررسی کار و تلاش از نظر احکام اسلامی [صوت] [فیلم]
 
روز دوازدهم
ادامه مبحث روز گذشته [صوت] [فیلم]
 
روز سیزدهم
ویژگی های انتخاب کار و تلاش از نظر احکام اسلامی [صوت] [فیلم]
 
روز چهاردهم
نکاتی در مورد کار و تلاش از نظر احکام اسلامی [صوت] [فیلم]
 
روز پانزدهم
صداقت در کار و تلاش [صوت] [فیلم]
 
روز شانزدهم
غیبت [صوت] [فیلم]
 
روز هجدهم
ماه مبارک رمضان، ماه برطرف کردن عیوب اخلاقی [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و دوم
شرایط صحت و قبولی روزه [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و سوم
روزه حقیقی، پرهیز از گناه [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و پنجم
صله رحم از نگاه فقهی [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و ششم
توصیه های فقهی صله ارحام و مراعات همسایگان [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و هفتم
وحدت امت اسلامی از نگاه فقهی [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و هشتم
حق الناس [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و نهم
ادامه مبحث روز گذشته [صوت] [فیلم]
 
روز سی ام
احکام روزه قضا [صوت] [فیلم]

 

احکام روزه در ماه مبارک رمضان ۱۴۳۳
مطابق با فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
 
روز اول

روزه، سرلوحه اعمال ماه مبارک رمضان [صوت] [فیلم]
 
روز دوم
احکام روزه مسافر [صوت] [فیلم]
 
روز سوم
احکام روزه مسافر [صوت] [فیلم]
 
روز چهارم
آثار و فواید روزه داری [صوت] [فیلم]
 
روز پنجم
قرب الی الله ، محصول روزه داری [صوت] [فیلم]
 
روز ششم
مبطلات روزه [صوت] [فیلم]
 
روز هشتم
ادامه مبحث مبطلات روزه [صوت] [فیلم]
 
روز نهم
ادامه مبحث مبطلات روزه [صوت] [فیلم]
 
روز دهم
مسائل مربوط به صدقه [صوت] [فیلم]
 
روز یازدهم
کلیات مصارف زکات و صدقه [صوت] [فیلم]
 
روز دوازدهم
پاسخ به برخی سوالات [صوت] [فیلم]
 
روز سیزدهم
احکام مسجد [صوت] [فیلم]
 
روز پانزدهم
توصیه به سبقت از دیگران در اعمال عبادی [صوت] [فیلم]
 
روز شانزدهم
احکام مسجد [صوت] [فیلم]
 
روز هفدهم
احکام و آداب قرائت قرآن [صوت] [فیلم]
 
روز هجدهم
ادامه احکام و آداب قرائت قرآن [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و دوم
ماه مبارک رمضان ماه توبه از گناهان [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و سوم
ادامه مبحث توبه از گناهان [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و چهارم
احکام و آداب گفتن ذکر [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و پنجم
احکام نماز جماعت [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و ششم
درس هائی از نماز جماعت [صوت] [فیلم]
 
روز بیست و هفتم
کیفیت اقتداء در نماز جماعت [صوت] [فیلم]
 
روز بیست ونهم
احکام رؤیت هلال ماه [صوت] [فیلم]

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /