پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

برگزاري مراسم،به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در ورزشگاه آزادي

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى امروز در اجتماع يكصد هزار نفرى بانوان ايرانى كه به مناسبت ولادت با سعادت صديقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) در ورزشگاه آزادى انجام شد، جايگاه حقيقى زن مسلمان را از ديدگاه اسلام و قرآن كريم تبيين كردند و تكيه بر مبانى اسلامى را لازمه هرگونه تلاش در جهت احقاق حقوق زنان دانستند.
مقام معظم رهبرى در اين اجتماع عظيم با تبريك سالروز ولادت با سعادت كوثر نور و معرفت، حضرت فاطمه زهرا(س) به زنان مسلمان در ايران و جهان اسلام فرمودند: فاطمه زهرا(س) شخصيت برجسته و طراز اول در طول تاريخ بشر است و در واقع فجر درخشانى است كه از گريبان او خورشيد امامت، ولايت و نبوت درخشيده است، بنا بر اين ولادت آن حضرت كه سرور همه زنان عالم است يكى از بزرگترين اعياد اسلامى محسوب مى شود.
حضرت آيت الله خامنه اى تبيين احكام اسلام و قرآن و نيز شفاف شدن فضاى فرهنگى جامعه را براى رفع ظلم و ستم از زن و احقاق حقوق زن حايز اهميت دانستند و فرمودند: هدف اسلام از تلاش فرهنگى و حقوقى درباره تأمين حقوق انسانى و طبيعى او، شكوفايى استعدادها و نايل كردن زن به تكامل انسانى است زيرا اگر زن به انسانى كامل تبديل شود، مى تواند به پيشرفت بشريت كمك كند و در محدوده توانايى خود دنيا را به بهشتى برين و زيبا مبدل سازد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى توجه بانوان ايران اسلامى را به ضرورت شناخت صحيح از مبارزه براى احقاق حقوق زنان جلب كردند و فرمودند: حركتهاى اجتماعى هنگامى مى توانند به نتايج درست منجر شوند كه مبتنى بر پايه هاى درست عقلانى و تشخيص مصلحت باشند و بر همين اساس هر حركتى كه به قصد دفاع از حقوق زنان انجام شود، بايد مبتنى بر يك بينش خردمندانه و متكى بر حقايق هستى، طبيعت، فطرت، مسئوليتها و مشاغل اختصاصى و يا مشترك بين زن و مرد باشد تا به نتايج صحيح و مورد انتظار بيانجامد.
مقام معظم رهبرى دفاع از زن مسلمان در واكنش به اتهامات بى اساس سياسيون غربى را موجب به اشتباه كشيده شدن اين اقدام دانستند و فرمودند: براى اسلام، تكامل انسان مطرح است و براى رسيدن به اين هدف، زن و مرد هيچ فرقى با يكديگر ندارند. بيشترين حقايق عالم در معارف اسلام وجود دارد و آنچه براى دين خدا مهم است، اخلاق بشرى، بروز استعدادها و انجام وظايف هر يك از دو جنس زن و مرد است.
حضرت آيت الله خامنه اى تعادل و رعايت عدالت محض ميان زن و مرد و برابرى در حقوق هر دو جنس را از ديدگاه اسلامى مورد تأكيد قرار دادند و فرمودند: انجام هرگونه حركت اساسى و حقيقى براى زنان مسلمان، مستلزم الهام گرفتن از احكام اسلام و استفاده خردمندانه از تجربه ديگران است، نگرش غربى در مورد زن مبتنى بر عدم تعادل و متكى بر شعارهاى پوچ و خالى از واقعيت است و حركت غلط و افراطى كه در غرب براى دفاع از زن انجام شده است، حركتى دستپاچه، بى منطق، مبتنى بر جهالت و بدون تكيه بر سنتهاى الهى و فطرت و طينت زن و مرد محسوب مى شود و بر همين اساس در ايران اسلامى قابل تقليد نيست و بايد طرد شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى به كمبود ميدانها و فرصتها براى كسب علم و معرفت، تربيت، اخلاق و پيشرفت و شكوفايى استعدادهاى زنان در جوامع مختلف از جمله جامعه ايران اشاره كردند و فرمودند: اگر جامعه اسلامى بتواند زنان را با الگوى زهرايى و زينبى و نيز زنان بزرگ با عظمتى كه دنيايى و تاريخى را تحت تأثير خود قرار داده اند آشنا كند؛ و آنان را به علم و معرفت و كمالى كه خداوند متعال براى انسانها در نظر گرفته است رهنمون سازد، تربيت فرزندان بهتر، محيط خانواده گرمتر و با صفاتر و مشكلات زندگى آسان تر حل خواهد شد و در سايه آن خوشبختى و سعادت زن و مرد نيز تأمين و پيشرفت جامعه محقق خواهد شد.
مقام معظم رهبرى از«بنت الهدى صدر» زن شجاع عالم و متفكر هنرمندى كه در عراق به شهادت رسيده است به عنوان يك انسان بزرگ ياد كردند و فرمودند: در دوران نظام اسلامى نيز زنان بزرگ و باشخصيتى درخشيدند و توانستند شهيدانى را در دامان خود پرورش دهند و همسران و فرزندان خود را آماده دفاع از هستى ملت خويش كنند. و اين در حالى است كه امروز بسيارى از كسانى كه در تقليد از غربيها سنگ آزادى غربى و بى بندوبارى را به نام حقوق زن به سينه مى زنند، در آن عظمتى كه زن مسلمان ايران در دوران هيجده ساله پس از پيروزى انقلاب اسلامى آفريده است سهمى نداشتند و تنها در انديشه درآمد و زينت خود بودند.
حضرت آيت الله خامنه اى به راه افتادن نهضت دفاع از حقوق و آزادى زن در غرب طى سالهاى اخير را دليلى بر غلط بودن نسخه غربيها در مورد زن دانستند و فرمودند: حقوق زن و مرد در اسلام به صورت عادلانه و متوازن تبيين شده است و هدف اسلام در دفاع از حقوق زنان اين است كه زن، تحت ستم نباشد و مرد، خود را حاكم برزن نداند. اگر مرد در محيط خانه به چشم استخدام و استثمار به زن نگاه كند به او ظلم كرده است و قانون و جامعه اسلامى بايد با ظلم و ستم نسبت به زن مقابله كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى ضمن برشمردن موارد ظلم نسبت به زن فرمودند: ممانعت از تحصيلات و كسب علم و معرفت و تربيت صحيح براى زن، فرصت ندادن به زن براى رسيدگى به امور اخلاقى، دينى و معرفتى خود، امكان ندادن به زن براى استفاده مستقل از مايملك خويش و ممانعت از زن براى بردن بهره عاطفى از فرزندان خويش در داخل خانواده و يا حتى پس از جدايى از همسر، ظلم و ستم در حق زن محسوب مى شود. بنا بر اين برخورد با انواع ظلمهاى تحميل شده برزن مسلمان در جامعه ايران يك ضرورت است.
مقام معظم رهبرى مسئوليت زن و مرد را در تشكيل خانواده با اهميت دانستند و فرمودند: مسأله اصلى زن، آن مسأله اساسى است كه متأسفانه امروز در غرب از بين رفته است و اين همان احساس آرامش و امنيت و امكان بروز استعداد براى زنان و ستم نكردن به زن در جامعه، خانواده و خانه شوهر و پدر است.
حضرت آيت الله خامنه اى ضرورت رشد معنوى و اخلاقى به عنوان يك فكر رايج در ميان زنان را مورد تأكيد قرار دادند و فرمودند: زنان مسلمان بايد به معلومات و معارف اساسى زندگى بيانديشند و با تربيتهاى غلط غربى در زمينه آرايش، تجملات، زينتهاى بيهوده، تبرج و خودنمايى مبارزه كنند زيرا اين خود يكى از نشانه هاى مردسالارى غربيهاست.
حضرت آيت الله خامنه اى بر اهميت اصلاح قوانين در برخورد با مسأله زن و نيز تبيين صحيح حقوق متفاوت زن و مرد بر اساس ديدگاه اسلام و قرآن تأكيد كردند و فرمودند: نظر اسلام در مورد زن واضح و روشن است و براى دفاع از زن بايد از ورود به بحثهاى انحرافى اجتناب شود.
دفاع اخلاقى و قانونى از زن و بخصوص در داخل خانواده ها از طريق اصلاح و ايجاد قوانين لازم ضرورى است و بايد با كسانى كه زن را در خانه، مستخدم و بدون تمكن از خودسازى معنوى تلقى مى كنند با قوت و شدت و در عين حال كاملا منطقى و عقلانى برخورد شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى از عفاف زن به عنوان ركن اصلى دفاع از حقوق زن ياد كردند و فرمودند: عفت مهمترين عنصر براى شخصيت زن و مايه احترام و تكريم او محسوب شود.
عفاف مخصوص زنان نيست و مردان نيز بايد عفيف باشند. بى توجهى به عفت زنان در غرب، به بى بندوبارى انجاميد و يكى از مشكلات امروز زنان در غرب و بخصوص در آمريكا اين است كه مردها با تكيه بر زورمندى خود به عفت زن تعدى و تجاوز مى كنند.
مقام معظم رهبرى توجه خانواده ها به ضرورت تحصيل دختران و كسب معارف دينى و اسلامى جلب كردند و در پايان سخنانشان وضع مجازاتهاى سنگين و برخورد بسيار سخت با كسانى كه زن را مورد تعدى قرار مى دهند، ضرورى دانستند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /