پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اقامه نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبري

نماز جمعه اين هفته تهران امروز با حضور انبوه مردم روزه دار و مؤمن تهران به امامت حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى اقامه شد.
امام جمعه تهران در خطبه اول نماز از روزه گرفتن به عنوان يك نياز انسان در همه تمدنها و دوره هاى حيات بشرى ياد كردند و با استناد به روايات گوناگون به تبيين مراحل سه گانه روزه يعنى پرهيز از خوردن و آشاميدن، اجتناب از گناهان و دورى از هر آنچه كه موجب غفلت ذهن و ضمير انسان از ياد خدا مى شود، پرداختند.
مقام معظم رهبرى با بيان رواياتى از امام صادق (ع) و امام رضا (ع)، روزه را موجب همسانى اغنياء و فقرا، تحمل گرسنگى و تشنگى به عنوان يكى از ابتلائات انسان در روز قيامت و تمرين صبر و بردبارى در برابر دشواريها و انجام تكليف دانستند.
حضرت آيت ا... خامنه اى بر اهميت پرهيز انسان از گناهان گوناگون به عنوان مرحله ديگرى از روزه تأكيد كردند و افزودند: ماه رمضان فرصت مغتنمى است كه انسان را به تمرين اجتناب از گناه قادر مى سازد. گناه نكردن، احتياج به اراده و تصميم دارد و از جمله گناهانى كه انسان روزه دار بايد براى اجتناب از آنها تصميم بگيرد بدگويى، كينه ورزى و دشنام نسبت به ديگران است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در تبيين مرحله سوم روزه، از آن به عنوان عاملى براى جوشيدن سرچشمه هاى حكمت و معرفت و رسيدن به مرحله يقين ياد كردند و فرمودند: در مرحله يقين است كه همه دشواريهاى زندگى بر انسان سهل و آسان مى شود و چنين انسانى در راه تعالى و تكامل، يك موجود شكست ناپذير در برخورد با همه حوادث زندگى خواهد بود.
امام جمعه تهران در پايان خطبه اول نماز تصريح كردند كه روزه ياد خدا را در دل زنده مى كند و فروغ معرفت خويش را به تمام وجود مى تاباند و مسلمانان بايد همت كنند تا به اين مرحله متعالى از روزه دست يابند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته تهران در سخنانى به مناسبت سالروز شهادت دكتر مفتح، با بيان ويژگيها و سجاياى اخلاقى اين شهيد گرانقدر اظهار داشتند: شهيد مفتح يك روحانى برجسته، فداكار، روشنفكر و آشنا به نياز زمان بود و توانست با نسل جوان و دانشجويان و كسانى كه مايل بودند پيام دين را با زبان روز از يك روحانى و عالم به دين بشنوند ارتباط مؤثرى را برقرار كند.
امام جمعه تهران افزودند: تعيين روز شهادت دكتر مفتح به عنوان روز اتحاد حوزه و دانشگاه يك امر تصادفى نيست، زيرا وى حلقه وصل ميان اين دو طيف مهم علمى محسوب مى شد و در دوران قبل و بعد از انقلاب، ارتباط سازنده با جوانان و بخصوص دانشجويان ميدان كار اين روحانى بزرگوار را تشكيل مى داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در ادامه خطبه دوم نماز، شناخت هدفهاى دشمن را از جمله كارهاى ضرورى براى يك ملت زنده و اهل پيشرفت دانستند و فرمودند: نمى توان فرض كرد كه يك ملت در پى دستيابى به آرمانهاى بزرگ باشد اما دشمن نداشته باشد و بيگانگان مانند چوپانان خائن از آنان استفاده كنند.
حضرت آيت ا... خامنه اى افزودند: ملت ايران با قيام عليه دخالت بيگانگان، به مداخله آنان در امور خود پايان داد و مانع غارت منابع خود شد و توانست يك دستگاه حكومتى را كه به نفع بيگانگان كار مى كرد ريشه كن كند، بنا بر اين ترديدى نيست كه ملتى با اين خصوصيات دشمن دارد.
امام جمعه تهران از ملت ايران به عنوان ملتى آرمانگرا و مخالف با تبعيض نام بردند و اضافه كردند: همه كسانى كه اهل ظلم، تبعيض و چپاولگرى هستند با اين ملت ميانه خوبى ندارند. برخى ترويج مى كنند كه ما توهم مى كنيم كه دشمن وجود دارد اما آنها با اين كار نمى توانند واقعيت "وجود دشمن" را از بين ببرند و اصولا يك ملت زنده نمى تواند دشمن در كمين نشسته خود را ناديده بگيرد.
حضرت آيت ا... خامنه اى با تشريح وضعيت كشورهاى غربى در دوران جنگ سرد،تلاش اين كشورها را براى درست كردن يك دشمن موهوم و با هدف پيشبرد اهداف خود خاطر نشان كردند و افزودند: ملت ايران در برابر توطئه هاى آشكارى قرار دارد و با آنچه كه در داخل كشور مى بينيم عاقلانه نيست كه بگوييم اين ملت دشمن ندارد.
ولى امر مسلمين با تأكيد بر ضرورت شناسايى دشمن در عرصه هاى مختلف تصريح كردند: در جبهه، فرمانده خوب كسى است كه بفهمد دشمن در چه فكرى است و از كجا مى خواهد حمله كند و بتواند به خود و نيروهايش در برابر دشمن مصونيت بدهد.
امام جمعه تهران مهم ترين اهداف امروز دشمنان را در ايران اسلامى "تخريب وحدت ملى"، "تخريب ايمان و باورهاى مذهبى" و "تخريب روح اميد در ذهن مردم" ذكر كردند و فرمودند: متأسفانه نام اين تخريبها "اصلاح" گذاشته شده است. دشمنان قصد دارند باورهايى كه اين ملت را از يك ملت عقب مانده و توسرى خور به يك ملت شجاع و ميدان دار تبديل كرده، از بين ببرند.
ايشان اضافه كردند: دشمنان سلسله جنبان حركتهاى تخريبى به خارج مرزها هستند و براى حركت در راه اين تخريبها كارى به "خوديهاى غافل" ندارد.
حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر ضرورت هوشيار بودن ملت بزرگ ايران فرمودند: امروز جبهه دشمن غير از آدم غافل است. دشمن اصلى كس است كه پشت سر اين آدم قرار گرفته است.
ولى امر مسلمين ادامه دادند: حكومتى كه متكى به آرا و ايمان مردم است حكومتى مقتدر خواهد بود و نمى توان بر سر راه چنين حكومتى ايستاد و از اين روست كه دشمنان حرف خود را با چند واسطه از زبان آدمهاى غافل مى زنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در ادامه خطبه دوم نماز جمعه تهران فرمودند: دشمن گاهى حرف خود را از زبان يك روحانى غافل و بى خبر و يا يك دانشجو كه از روى احساسات و نينديشيده سخن مى گويد مى زند و اين حرف در واقع حرف دشمن است. بنا بر اين دشمن كسى است كه نه تنها براى انقلاب دل نسوزانده بلكه حتى در مقابل اين انقلاب ايستاده است.
حضرت آيت ا... خامنه اى با ذكر اين نكته كه "اساس كار دشمن تخريب وحدت ملى" است اظهار داشتند: عوامل تجزيه در داخل اين ملت منتفى نيست اما ملت رشيد ايران پيوسته وحدت و يكپارچگى خود را بر همه عوامل تفرقه ترجيح داده و عليرغم خواست دشمن توانسته است وحدت خود را در همه مواقع حساس حفظ كند. و در جنگ تحميلى و عرصه هاى بزرگ ديگر پيروز شود.
امام جمعه تهران از قرار گرفتن اقشار مختلف مردم در مقابل يكديگر و بدبين شدن آنان نسبت به هم به عنوان "آرزوى دشمن" نام بردند و فرمودند: امروز ايادى دشمن و برخى رسانه هاى داخلى در تبليغات خود مرتب كارهايى مى كنند كه افكار عمومى احساس كند در جامعه تشنج عظيم سياسى وجود دارد، اما واقعيت چيز ديگرى است.
ولى امر مسلمين با ابراز تأسف از عملكرد برخى رسانه هاى داخلى اظهار داشتند: برخى رسانه هاى داخلى با گزينش تيترهاى القاكننده تشنج فرياد مى زنند كه اختناق است اما آنان نمى فهمند كه همين فرياد، آنها را رسوا مى كند و آنها در واقع خود را تخطئه مى كنند زيرا مادامى كه جرم مشخصى را مرتكب نشوند، حرفهايشان را مى زنند.
امام جمعه تهران پيگيرى اين روند را در برخى رسانه هاى داخلى از اهداف دشمنان دانستند و تصريح كردند كه دشمن از طريق روشهاى تبليغى و با استفاده از راديوهاى مزدور و دنباله روهاى كم ارزشش در داخل كشور اهداف خود را دنبال مى كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى در تشريح يكى ديگر از اهداف دشمن كه آن را "تخريب باورها "خواندند، اظهار داشتند: اگر باورهاى اسلامى، اعتقاد به پاداش الهى و حقانيت اسلام و احكام قرآنى را از ملت ايران بگيرند به موجودى بى روح تبديل مى شود.
ولى امر مسلمين با بيان مظلوميت ملت ايران در مقابل دشمنان، فرمودند: اين ملت براساس باورهاى خود به حركت در آمد، رژيم دژخيم و فاسد پهلوى را از سر راه برداشت، نظام اسلامى را بر سر كار آورد و موفق شد 20 سال در برابر دشمنان مقاومت كند، هر چند كه غم و غصه هايى وجود داد اما بشارتهاى الهى بسيار بيشتر است.
رهبر معظم انقلاب از ملت ايران به عنوان پرچمدار معارف، فقه و فلسفه اسلامى در طول قرنهاى متمادى ياد كردند و اظهار داشتند: پهلوى در طول 50 سال دين ستيزى، نتوانست دين را از اين ملت جدا كند و نسل جوان در آن دوران دنبال يك روحانى پارسا و الهى راه افتاد و همه اوضاع را عليه دشمنان عوض كرد.
امام جمعه تهران فرمودند: آمريكاييها در 20 سال گذشته عليه اين ملت تلاش كردند تا بلكه باورهاى سياسى و اسلامى آنان را كمرنگ كنند و در ظاهر نيز مى گويند كه با اين نظام دشمن هستيم چرا كه منافع ما را در منطقه تهديد كرده است اما در واقع هدف بازيابى منافع گذشته خود را در سر مى پرورانند و اين در حالى است كه برخى قلم بدستان مى خواهند اثبات كنند كه آمريكا دشمن ما نيست و ما بايد مثل بقيه ملتها كه تسليم آمريكا شده اند در مقابل او زانو بزنيم.
ولى امر مسلمين باورهاى ملت ايران را عميق و ريشه دار توصيف كردند و فرمودند: فكر و انديشه عميقى كه يك ملت با آن 20 سال مبارزه و مقاومت مى كند، مانند اقيانوسى است كه طوفان مى كند و به آسانى نمى توان آن را از او گرفت.
رهبر معظم انقلاب تصريح كردند: آمريكا خيال مى كند امروز كه قدرت متعلق به اسلام است مى تواند ايمان و باورهاى مردم را بگيرد اما دشمن ملت ايران همواره چوب اشتباهات خود را خورده است و امروز نيز خواهد خورد.
حضرت آيت ا... خامنه اى در بخش ديگرى از سخنانشان در خطبه دوم نماز جمعه تهران به برخى اظهار نظرها درباره موضع ايران در قبال رژيم صهيونيستى پرداختند و فرمودند: اگر مى بينيد كه درباره موضع جمهورى اسلامى ايران نسبت به صهيونيستها اين همه تلاش مى شود براى اين است كه واقعيتى را انكار كنند. آنها خيال كردند كه چهار كلمه در روزنامه ها بنويسند قضيه تمام خواهد شد اما اين ملت گريبان كسانى را كه مدافع خيانت به ملت فلسطين و اسلام هستند خواهد گرفت و من اين مسأله را رها نمى كنم و بعدها راجع به موضع خودمان صحبت خواهم كرد.
حضرت آيت الله خامنه اى به تلاش هماهنگ دشمنان عليه ايران اسلامى اشاره كردند و اظهار داشتند: تنها توصيه من، عدم غفلت از توطئه هاى دشمنان است. اگر غفلت نباشد، خداوند راه را بر همگان روشن خواهد كرد.
رهبر معظم انقلاب فرمودند: غم بزرگ اين است كه برخى عناصر كه از سلطه آمريكا بر ايران هيچ سودى نمى برند، از روى غفلت، اشتباه، ضعف و عقده هاى شخصى، در جهت سلطه آمريكا بر اين كشور تلاش مى كنند و اين مايه غصه است كه براى يك دستمال، قيصريه را آتش مى زنند.
مقام معظم رهبرى سپس به تشريح اهداف و سياستهاى تبليغاتى رسانه هاى بيگانه پرداختند و تأكيد كردند كه هدف بانيان راديوهاى بيگانه كه با هزينه هاى سنگين راه اندازى مى شوند، تحت تأثير قرار دادن افكار عمومى كشورهاى مخاطب است.
امام جمعه تهران اظهار داشتند: آنها بى جهت از يك فرد يا جريان دفاع نمى كنند. اين مايه غصه است كه برخيها از كف زدن دشمن خوششان مى آيد. وقتى مى بينيد دشمن براى شما كف مى زند بايد بفهميد كه به دروازه خود گل زده ايد و تنها دشمن را راضى كرده ايد.
رهبر معظم انقلاب از باز بودن راه توبه در ماه مبارك رمضان سخن گفتند و فرمودند: دل انسان غصه دار مى شود هنگامى كه مى بيند كسانى كه نان انقلاب، اسلام و امام زمان (عج) را خورده اند، حال طورى مشى و سخن خود را تغيير مى دهند كه دشمنان براى آنان كف بزنند.
حضرت آيت الله خامنه اى در عين حال به بشارتهاى الهى اشاره كردند و تصريح نمودند: نبايد تصور كرد كه اگر چهار نفر با سابقه انقلابى از كاروان انقلاب كنار رفتند، انقلاب غريب مانده است.
مقام معظم رهبرى با تأكيد بر اين نكته كه تمام انقلابها، ريزش و رويش دارند، فرمودند: طلحه و زبير در صدر اسلام، على(ع) را تنها گذاشتند اما در همان زمان عبدالله بن عباس و محمد بن ابوبكرها روييدند. اينها رويشهاى جديد در دوران غربت اسلام بودند.
امام جمعه تهران اظهار داشتند: ممكن است كسانى ريزش كنند كه مايه تأسف باشد اما نبايد خيال كرد حال كه چهار نفر از نيمه راه برگشتند، اين گردونه عظيم، از حركت باز خواهد ايستاد. ريشه انقلاب مستحكم است و هر روز بر توانمندى اين مجموعه افزوده مى شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى تأكيد كردند كه امروز عمده قواى حياتى كشور و اساسيترين پايه هاى قدرت يعنى مردم، دلبسته انقلاب، اسلام و در خدمت راه امام و ارزشهاى اسلامى هستند.
حضرت آيت الله خامنه اى، تبليغات رسانه هاى بيگانه را در انتخابات رياست جمهورى مورد اشاره قرار دادند و فرمودند: در انتخابات رياست جمهورى، ملت ايران حماسه بزرگى خلق كرد. تا قبل از روز انتخابات، راديوهاى بيگانه تمام تلاش خود را براى دلسرد كردن ملت، بكار گرفتند اما مردم به سخنان دلسوزان خود گوش كردند و آن موفقيت بزرگ را براى نظام و انقلاب رقم زدند.
امام جمعه تهران گفتند: راديوهاى بيگانه به مجردى كه انتخابات تمام شد طورى لحن خود را تغيير دادند كه انگار دوم خرداد را آنها راه انداخته اند، اما رئيس جمهورى در نخستين مصاحبه خود با دفاع از راه امام و انقلاب بر تمامى تبليغات آنان خط بطلان كشيد و در دهان ياوه گويان كوبيد.
حضرت آيت الله خامنه اى تصريح كردند: تمامى مسؤولان كشور هر روز مواضع امام، انقلاب و اسلام را تكرار مى كنند و اين مايه افتخار ما و از وسايل وحدت بخش است كه مى تواند دلها را به يكديگر نزديك كند.
مقام معظم رهبرى در بخش ديگرى از سخنانشان به انتخابات آتى مجلس شوراى اسلامى و نقش حضور گسترده مردم در پاى صندوقهاى رأى در شكستن توطئه هاى دشمنان، اشاره كردند و فرمودند: انتخابات مجلس ششم، بايد مثل انتخابات دوم خرداد با حضور يكپارچه مردم در پاى صندوق رأى، مايه سربلندى و افتخار اين ملت و نظام شود.
حضرت آيت الله خامنه اى در پايان خطبه دوم نماز گفتند: مسؤولان كشور و جوانان مؤمن و بسيجى، مترصد خدمت و فرارسيدن لحظه نياز اسلام و مسلمين هستند و امروز قدرت اسلام و نظام اسلامى ما با اتكا به آراى مردم، از هميشه، افزون تر است.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /