پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار فرهنگيان‌ و كارگران‌ سراسر كشور

حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ امروز در ديدار جمع‌ زيادي‌ از فرهنگيان‌ و كارگران‌ سراسر كشور، با اشاره‌ به‌ حوادث‌ اخير فلسطين‌ و بي‌اعتنايي‌ آمريكا به‌ جريحه‌دار شدن‌ وجدان‌ جهاني‌ از اين‌ جنايات‌، هدف‌ آمريكا را تحميل‌ ديكتاتوري‌ بين‌المللي‌ به‌ تمام‌ كشورها و ملتها بويژه‌ كشورها و ملتهاي‌ مستقل‌ و حق‌طلب‌ دانستند و تصريح‌ كردند: مواضع‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مقابل‌ منطق‌ زور و سلطه‌طلبي‌ آمريكا كاملا واضح‌ و آشكار است‌ و ملت‌ و دولتي‌ كه‌ به‌ نام‌ اسلام‌ و هويت‌ و استقلال‌ ملي‌ خود انقلاب‌ كرده‌ است‌ هيچگاه‌ تسليم‌ زورگوييهاي‌ آمريكا نخواهد شد.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ حوادث‌ اخير فلسطين‌ و كشتار مردم‌، تخريب‌ خانه‌ها و بازداشت‌ جوانان‌ را فاجعه‌بارترين‌ حوادث‌ فلسطين‌ و غيرقابل‌ توصيف‌ خواندند و با اشاره‌ به‌ حمايتهاي‌ آمريكا از اين‌ جنايات‌ افزودند: هدف‌ آمريكا در حمايت‌ بي‌دريغ‌ از رژيم‌ صهيونيستي‌ و ناديده‌ گرفتن‌ جنايتها و فجايع‌ اين‌ رژيم‌، اعلام‌ سياست‌ زور و ديكتاتوري‌ بين‌المللي‌ به‌ جهانيان‌ و همچنين‌ لزوم‌ بقاء غده‌ سرطاني‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ به‌ هر قيمت‌ ممكن‌ دانستند و افزودند: آمريكا و رژيم‌ صهيونيستي‌ برغم‌ تمام‌ اين‌ قدرتنمايي‌هاي‌ ظاهري‌ در سياستهاي‌ خود شكست‌ خورده‌اند زيرا ملت‌ فلسطين‌ تسليم‌ خواست‌ و فشار آنها نشده‌ و نخواهد شد و قدرت‌ اراده‌ و ايمان‌ اين‌ ملت‌ است‌ كه‌ تعيين‌ كننده‌ نهايي‌ خواهد بود.
ايشان‌ ادامه‌ انتفاضه‌ و ايستادگي‌ ملت‌ فلسطين‌ را يكي‌ از راههاي‌ اجتناب‌ناپذير مقابله‌ با فجايع‌ كنوني‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ و زورگوييهاي‌ آمريكا برشمردند و تأكيد كردند: ملت‌ فلسطين‌ تاكنون‌ در مقابل‌ اين‌ فشارها ايستاده‌ است‌ و اوج‌ اين‌ ايستادگي‌ عمليات‌ شهادت‌ طلبانه‌ جوانان‌ فلسطيني‌ مي‌باشد كه‌ دشمن‌ را به‌ وحشت‌ انداخته‌ است‌.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ با اشاره‌ به‌ تلاش‌ سردمداران‌ آمريكا و كشورهاي‌ پيرو آمريكا براي‌ تقبيح‌ عمليات‌ شهادت‌ طلبانه‌ جوانان‌ فلسطيني‌ خاطرنشان‌ كردند: عمليات‌ شهادت‌طلبانه‌ و فداكردن‌ جان‌ در راه‌ منافع‌ و مصالح‌ ملي‌ و دين‌، اوج‌ افتخار، شهامت‌ و عظمت‌ يك‌ ملت‌ است‌. مقام‌ معظم‌ رهبري‌ تصريح‌ كردند: ملت‌ فلسطين‌ زنده‌ و بيدار است‌ و به‌ راه‌ خود ادامه‌ خواهد داد.
ايشان‌ حمايتهاي‌ عملي‌ از ملت‌ فلسطين‌ را، راه‌ ديگر مقابله‌ با جنايات‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ دانستند و با اشاره‌ به‌ حمايت‌ ملتها در سراسر جهان‌ از مردم‌ فلسطين‌، لزوم‌ حمايت‌ عملي‌ دولتهاي‌ اسلامي‌ بويژه‌ دولتهاي‌ عربي‌ را خاطرنشان‌ كردند و افزودند: پيشنهاد قطع‌ يك‌ ماهه‌ نفت‌ يك‌ مسئله‌ اساسي‌ و جدي‌ است‌ و بايد با دوري‌ از برخي‌ حركتهاي‌ نمايشي‌، كشورهاي‌ عربي‌ و اسلامي‌ صادر كننده‌ نفت‌ در اين‌ خصوص‌ تصميم‌ جدي‌ بگيرند.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ تأكيد كردند: قطع‌ يك‌ ماهه‌ نفت‌ نشان‌ خواهد داد كه‌ ملتها و دولتهاي‌ اسلامي‌ و عربي‌ توانايي‌ مقابله‌ و اقدام‌ بر ضد ديكتاتوري‌ بين‌المللي‌ را دارند.
ايشان‌ با قدرداني‌ از مواضع‌ شجاعانه‌ برخي‌ دولتهاي‌ عربي‌ همچون‌ سوريه‌ و لبنان‌، حمايت‌ از ملت‌ مظلوم‌ فلسطين‌ را يك‌ وظيفه‌ تاريخي‌ برشمردند و افزودند: آيندگان‌ در مورد اقدامات‌ كشورهاي‌ عربي‌ و اسلامي‌ و ميزان‌ صداقت‌ دولتها قضاوت‌ خواهند كرد.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با اشاره‌ به‌ ادعاهاي‌ مقامات‌ آمريكا و تبليغات‌ رسانه‌هاي‌ اين‌ كشور در خصوص‌ رهبري‌ جهاني‌، حقوق‌ بشر، جنگ‌ عادلانه‌ و مبارزه‌ با تروريسم‌ خاطرنشان‌ كردند: طرح‌ چنين‌ ادعاهايي‌ از جانب‌ دولت‌ آمريكا و همزمان‌ حمايت‌ از رژيم‌ صهيونيستي‌ بعنوان‌ جنايتكارترين‌ و تروريست‌ترين‌ رژيم‌، هر انساني‌ را از بي‌شرمي‌ اين‌ دولتمردان‌ به‌ تعجب‌ وا مي‌دارد و لذا امروز دولت‌ آمريكا بيش‌ از هر زمان‌ ديگر مورد نفرت‌ ملتها قرار گرفته‌ است‌.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ دليل‌ بغض‌ و كينه‌ دولت‌ آمريكا از جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را حق‌ گويي‌، مواضع‌ مستقل‌ و عدم‌ هراس‌ نظام‌ اسلامي‌ از تهديدهاي‌ آمريكا برشمردند و تصريح‌ كردند: جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ هيچگاه‌ تسليم‌ منطق‌ زور و قلدرمابانه‌ آمريكا نخواهد شد.
ايشان‌ مواضع‌ صريح‌ و منطقي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مورد تمجيد آحاد ملتهاي‌ اسلامي‌ و حق‌ طلب‌ دانسته‌ و تأكيد كردند: چگونه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ و ملتي‌ كه‌ به‌ نام‌ اسلام‌ و هويت‌ و استقلال‌ ملي‌ خود موضع‌گيري‌ مي‌كند، تسليم‌ اين‌ زورگوييها شود.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با اشاره‌ به‌ برخي‌ اظهارنظرها درخصوص‌ مذاكره‌ با آمريكا براي‌ كاهش‌ فشارها و تهديدها خاطرنشان‌ كردند: مذاكره‌ و رابطه‌ مانع‌ فشار نخواهد شد زيرا اكنون‌ كشورهايي‌ مورد تهديد آمريكا هستند كه‌ با اين‌ كشور مذاكره‌ و رابطه‌ دارند.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ نظام‌ اسلامي‌ و هويت‌ اسلامي‌ آن‌ را كه‌ موجب‌ قطع‌ سيطره‌ و سلطه‌ آمريكا بر ايران‌ شد، مشكل‌ اصلي‌ آمريكا با ايران‌ دانستند و افزودند: آمريكا هيچگاه‌ در پشت‌ ميز مذاكره‌، حاضر به‌ رسميت‌ شناختن‌ هويت‌ اسلامي‌ ايران‌ و ملت‌ مؤمن‌ آن‌ نخواهد شد. رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ خاطرنشان‌ كردند: هرگونه‌ مذاكره‌، به‌ نفع‌ آمريكا خواهد بود زيرا اين‌ كشور در پاي‌ ميز مذاكره‌، تنها حجم‌ زيادي‌ از توقعات‌ بيجاي‌ خود را مطرح‌ خواهد كرد.
ايشان‌ تصريح‌ كردند: ملت‌ ايران‌ به‌ هيچ‌ مسؤولي‌ اعم‌ از رهبري‌ و بقيه‌ مسؤولان‌ اجازه‌ نخواهد داد از مواضع‌ اسلامي‌ و منافع‌ اساسي‌ و سرنوشت‌ساز كشور يك‌ قدم‌ عقب‌ بنشيند.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ ايستادگي‌ ملت‌ و مسؤولان‌ را تنها راه‌ مقابله‌ با فزون‌خواهي‌ها و طمع‌ورزيهاي‌ آمريكا دانستند و تأكيد كردند: نظام‌ اسلامي‌ كه‌ متكي‌ به‌ رأي‌، عاطفه‌، ايمان‌ و اراده‌ مردم‌ است‌ از تهديدهاي‌ قدرتها هراسي‌ به‌ خود راه‌ نخواهد داد.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با اشاره‌ به‌ بيداري‌ و آگاهي‌ ملت‌ ايران‌، مهمترين‌ وظيفه‌ مسؤولين‌ را خدمت‌ به‌ مردم‌ و حل‌ مشكلات‌ اقتصادي‌ و معيشتي‌ آنان‌ برشمردند و افزودند: كشور ايران‌ داراي‌ ثروت‌هاي‌ فراوان‌ مادي‌ و انساني‌ است‌ و هر مجموعه‌اي‌ كه‌ بتواند از اين‌ ثروتها بويژه‌ استعدادهاي‌ بيشمار و نيروي‌ جوان‌ در راه‌ مصالح‌ ملي‌ استفاده‌ نمايد بزرگترين‌ خدمت‌ را به‌ ملت‌ ايران‌ كرده‌ است‌.
ايشان‌ بر اجتناب‌ از هرگونه‌ تحت‌الشعاع‌ قرار گرفتن‌ مسائل‌ اساسي‌ كشور تأكيد و خاطرنشان‌ كردند: امروز، همه‌ مسؤولان‌ بايد همت‌ و تلاش‌ خود را براي‌ حل‌ مشكلات‌ معيشتي‌ مردم‌ و مسئله‌ اشتغال‌ معطوف‌ نمايند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با اشاره‌ به‌ تلاش‌ برخي‌ افراد و مطبوعات‌ براي‌ بزرگنمايي‌ مسائل‌ فرعي‌ و منحرف‌ كردن‌ ذهن‌ مسؤولان‌ از انجام‌ وظايف‌ اصلي‌ خود افزودند: تذكر و نصيحت‌ در مطبوعات‌ خوب‌ است‌ اما مأيوس‌ كردن‌ مردم‌ از آينده‌ و تيره‌ و تار جلوه‌ دادن‌ فضاي‌ كشور در مطبوعات‌ خيانت‌ است‌.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ با اشاره‌ به‌ ادعاي‌ نبود آزادي‌ در ايران‌ تأكيد كردند: اكنون‌ برخي‌ مطبوعات‌ با استفاده‌ از فضاي‌ آزاد كشور، مطالبي‌ را برخلاف‌ ايمان‌، اعتقادات‌ و مصالح‌ مردم‌ مي‌نويسند و بعد هم‌ مدعي‌ نبود آزادي‌ مي‌شوند.
ايشان‌ تكيه‌ بر اصول‌، ارزشها و مصالح‌ و منافع‌ ملي‌ و ايمان‌ و آگاهي‌ مردم‌ را رمز اقتدار كشور دانستند و با اشاره‌ به‌ تلاش‌ دشمن‌ براي‌ ضربه‌زدن‌ به‌ عناصر اقتدار تأكيد كردند: كشور براي‌ رسيدن‌ به‌ هدفهاي‌ والاي‌ خود امروز بيش‌ از هر زمان‌ ديگر نيازمند تلاش‌ خستگي‌ناپذير مسؤولان‌ در دولت‌، مجلس‌ و همه‌ بخشهاي‌ تأثيرگذار است‌.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ با گراميداشت‌ روز معلم‌ و كارگر، معلمان‌ و كارگران‌ را دو قشر برجسته‌ و ممتاز جامعه‌ برشمردند و با اشاره‌ به‌ ايستادگي‌، آگاهي‌ و ايمان‌ اين‌ دو قشر در طول‌ انقلاب‌ خاطرنشان‌ كردند: دشمن‌ بارها سعي‌ كرده‌ است‌ تا كارگران‌ را از خواستهاي‌ بحق‌ خود منحرف‌ نمايد و خواستهاي‌ معلمان‌ را نيز سياسي‌ كند اما با هوشياري‌ و آگاهي‌ اين‌ دو قشر تاكنون‌ ناموفق‌ بوده‌ است‌.
ايشان‌ در پايان‌ با اشاره‌ به‌ عزم‌ و اراده‌ مردم‌ و مسؤولان‌ و علاقه‌مندي‌ آنان‌ به‌ نظام‌، افق‌ آينده‌ كشور را روشن‌ و اميدبخش‌ توصيف‌ كردند.
در اين‌ ديدار پيش‌ از سخنان‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ آقايان‌ حاجي‌ و صفدرحسيني‌ وزراي‌ آموزش‌ و پرورش‌ و كار و امور اجتماعي‌ با گراميداشت‌ روز معلم‌ و كارگر، ضمن‌ بيان‌ نقش‌ جايگاه‌ اين‌ دو قشر در مقاطع‌ مختلف‌ انقلاب‌ اسلامي‌، بخشي‌ از فعاليتهاي‌ دولت‌ را براي‌ ارتقاي‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ و حل‌ مشكلات‌ معلمان‌ و كارگران‌ بيان‌ كردند.
در اين‌ ديدار جمعي‌ از معلمان‌ نمونه‌ سراسر كشور، اساتيد و دانشجويان‌ مراكز تربيت‌ معلم‌، اعضاي‌ بسيج‌ فرهنگيان‌ و معلمان‌ اتحاديه‌ انجمنهاي‌ اسلامي‌ دانش‌آموزان‌، فرهنگيان‌ و معلمان‌ شهرهاي‌ قزوين‌، زنجان‌، تهران‌، كرمان‌، همدان‌، كارگران‌ نمونه‌ كشور، كارگران‌ اعضاي‌ خانه‌ كارگر و جامعه‌ اسلامي‌ كارگران‌، اعضاي‌ بسيج‌ كارگري‌، كارگران‌ مس‌ سرچشمه‌ كرمان‌، ماشين‌ سازي‌ تبريز، ايران‌ خودرو و جمعي‌ از تعاونگران‌ وزارت‌ تعاون‌ حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /