پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی: استقلال، عزت و حيات دوباره امت اسلامي

بسم الله الرحمن الرحیم
والحمدلله رب العالمين و الصلاة علي سيدالمرسلين و علي آله الطيبين و صحبه الصادقين

موسم حج مانند همه سال با بشارتهاي معنوي فرا رسيده و فرصتي گرانبها پيش روي جهـان اسلام نهاده است. هرچند دلهاي مشتاق از همه جا به آنسو پر ميكشند، ليكن نيك‌بختاني كه به اين آرزو دست مي‌يابند اندكي از بسيارند، و اين خود مايه‌ي پيوستگي جاودانه‌ي اين چشمه‌ي هميشه جوشان است.
ديدار ساليانه‌ي برادران در خانه‌ي محبوب، دلها را از سوئي با قبله‌ي آفرينش و از سوئي با ياران جدا افتاده پيوندي دوباره ميزند و در پيكر امّت اسلامي، هم در معنويت و هم در سياستش طراوت و نشاط ميدمد.
وارستگي از آلودگيهاي مادّي و يكسره در همه جا و همه‌ كار، خدا را ديدن، هرچند در مدتي چند روزه، توشه‌ي بزرگي براي آدمي است. همه‌ي آداب و مناسك حج براي آن است كه حج‌گزار به اين تجربه‌ي معنوي دست‌يابد و اين لذت را در كام جان دريابد.
در بُعد سياسي، محور اصلي در حج، نمايش هويت متحد امّت اسلامي است. دوري برادران از يكديگر،‌ عرصه را براي بدخواهان ميگشايد و تخم تفرقه ميان مسلمانان را بارور ميكند.

امّت اسلامي از ملّتها و نژادها و پيروان مذاهب گوناگون تشكيل يافته است. اين تنوع كه با پراكندگي جغرافيائي در بخش حساس و مهمي از كره‌ي زمين همراه است ميتواند خود نقطه‌ي قوتي براي اين پيكره‌ي عظيم به شمار آيد و ميراث و فرهنگ و تاريخ مشترك آنان را در گستره‌ئي پهناور، از كارآمدي بيشتر برخوردار سازد، و انواع استعدادها و قابليتهاي انساني و طبيعي را در خدمت آن به كار گيرد.
استعمار غربي از آغاز ورود به كشورهاي اسلامي، همين نكته را مدنظر ساخته و يكسره به تحريك انگيزه‌هاي تفرقه‌افكن پرداخته است.
سياستمداران استعمارگر به خوبي ميدانستند كه اگر هويت يكپارچه‌ي جهان اسلام شكل بگيرد، راه بر سيطره‌‌ي سياسي و اقتصادي آنان بسته خواهدشد. پس در تلاشي همه سويه و بلندمدت،‌ به اختلافات در ميان مسلمانان دامن زدند و زير چتر اين سياست خبيثانه‌، از غفلت توده‌هاي مردم و سست‌عنصريِ زمامداران سياسي و فرهنگي، بهره‌برداري كردند و كار خود را در تسلط بر كشورهاي اسلامي پيش بردند.
سركوب حركتهاي آزاديخواهانه در كشورهاي اسلامي در قرن گذشته، و پيشروي استعمارگران در سلطه‌گري بر اين كشورها، و ايجاد يا تقويت حكومتهاي مستبد در آنها، و غارت منابع طبيعي و نابودسازي منابع انساني آنها، و در نتيجه عقب‌ نگهداشتن ملتهاي مسلمان از قافله‌ دانش و فناوري، همه در سايه‌ي تفرقه و بيگانگي كه در مواردي به دشمني و ستيز و برادركشي ميرسيد، پديد آمده است.
با آغاز بيداري اسلامي كه نقطه‌ي اوج آن سربرآوردن جمهوري اسلامي در ايران بود، اردوگاه استعمار غربي با تهديدي بزرگ روبرو شد. شكست مكتبهاي سياسي شرق و غرب و غلط درآمدن و فروريختن ارزشهائي كه استعمارگران، آن را تنها راه خوشبختي بشريت وانمود ميكردند، خودآگاهي اسلامي را در ميان توده‌هاي مسلمان ريشه‌دار ساخت و ناكامي‌هاي پي‌درپي مستكبران در پوشاندن و خاموش كردن اين فروغ الهي، نهال اميد را در دل ملتهاي مسلمان بارور ساخت.
نگاه به فلسطين امروز كه در آن دولتي پايبند به اصل بي‌خدشه‌ي « آزادي از اشغال صهيونيستي » بر سر كار آمده و مقايسه‌ي آن با غربت و انزوا و ناتواني ملت فلسطين در گذشته،
نگاه به لبنان كه مسلمانان از جان گذشته در آن توانستند ارتش مجهز اسرائيل را با همه‌ي كمكهائي كه امريكا و غرب و منافقان به آن ميرساندند، شكست دهند و مقايسه‌ي آن با لبناني كه صهيونيستها هرگاه اراده ميكردند تا هركجاي آن بي‌هيچ مانعي پيش ميرفتند،
نگاه به عراق كه ملت غيور آن بيني آمريكاي مغرور را به خاك ماليده و ارتش و سياستمداراني را كه با كبر و نخوت، از مالكيت خود بر عراق دم ميزدند، در باطلاقي از مشكلات سياسي و نظامي و اقتصادي گرفتار ساخته است، و مقايسه‌ي آن با عراقي كه حاكم خونخوار آن به پشتگرمي امريكا،‌ نفس‌هاي مردم را بند آورده بود،
نگاه به افغانستان كه همه‌ي وعده‌هاي آمريكا و غرب در آن، فريب و دروغ از آب درآمده و لشكركشي كم‌نظير جبهه‌ي متحد غربي در آن، جز ويراني كشور و فقر و كشتار مردم و اقتدار روزافزون مافياي موادمخدر به بار نياورده است.
و بالاخره نگاه به جامعه‌ي جوان در كشورهاي اسلامي و نسل روبه رشد و روبه افزايشي كه با گرايش به ارزشهاي اسلامي و نفرت روزافزون از آمريكا و غرب در حال رشد و بالندگي است ..
نگاه به اين همه ميتواند بخت واژگون و سياستهاي شكسته‌خورده‌ي مستكبران غربي و پيش از همه آمريكا را به درستي به تصوير بكشد و شكل‌گيري هويت متحد اسلامي را نويد دهد.
اكنون دولت امريكا و سرمايه‌سالاري غرب و فعالان مفسد صهيونيست حقيقت زنده‌ي بيداري اسلامي را حس ميكنند و با اعتراف به اين كه سلاح و قدرت نظامي در برابر اين حقيقت، كارآئي ندارد، همه‌ي توان خود را در حيله‌ها و شيوه‌هاي سياسي به كار ميگيرند.
امروز روزي است كه امت اسلامي چه نخبگان سياسي و فرهنگي و ديني و چه توده‌هاي مردم در آن، بايد بيش از هميشه هوشيار باشند و حيله‌هاي دشمن را بشناسند و با آن مقابله كنند.
يكي از كارآمدن‌ترين حيله‌ها افروختن آتش اختلاف است. آنان با صرف پول و تلاش سراسيمه و بيدرنگ، در پي آنند كه مسلمانان را سرگرم اختلافات ميان خود كنند و بار ديگر با بهره‌گيري از غفلتها و كج‌فهميها و تعصبها، ما را به جان يكديگر بيندازند.
امروز هر حركت تفرقه‌انگيز در دنياي اسلام، گناهي تاريخي است. آنان كه عنودانه گروههاي عظيمي از مسلمين را به بهانه‌هاي واهي تكفير ميكنند؛ آنان كه با گمانهاي باطل، به مقدسات فرقه‌هائي از مسلمين اهانت ميكنند؛ آنان كه به جوانهاي از جان گذشته‌ي لبنان كه مايه‌ي سربلندي امت اسلامي شدند، از پشت خنجر ميزنند؛ آنان كه براي خوشامد امريكا و صهيونيستها از خطر موهومي بنام هلال شيعي سخن ميگويند؛ آنان كه براي شكست دولت مسلمان و مردمي در عراق ناامني و برادركشي را دامن ميزنند؛ آنان كه دولت حماس را كه محبوب و منتخب ملت فلسطين است از هرسو زير فشار قرار ميدهند.. چه بدانند و چه ندانند مجرماني به شمار مي‌روند كه تاريخ اسلام و نسلهاي آينده از آنان با نفرت ياد خواهند كرد و آنان را مزدوران دشمن غدار خواهد دانست.
مسلمانان در همه‌ي جهان بدانند كه دوران تحقير و عقب ماندگي جهان اسلام به سر آمده و دوران تازه‌ئي آغاز شده است. اين گمان باطل كه كشورهاي مسلمان بايد براي هميشه در پنجه‌ي اقتدار فرهنگي و سياسي غرب اسير باشند و در انديشه و عمل و رفتار فردي و جمعي از آنان تقليد كنند، به دست خود غربيها و بر اثر طغيان و افراط و غرور آنان، از ذهنيت توده‌هاي مسلمان زدوده شده است.
غرب بويژه پس از سردمداري آمريكا، با ستمهاي آشكار و رفتارهاي بي منطق و استكبار و غرور بي حد و حصر، در جهان اسلام به يك ضد ارزش تبديل شده است. رفتار آنان با مردم فلسطين و متقابلاً رفتار آنان با دولت خونخوار صهيونيست؛ موضع آنان در قبال اعتراف رژيم صهيونيستي به سلاح اتمي و متقابلاً موضع آنان در برابر استفاده غيرنظامي ايران از انرژي هسته‌ئي؛ حمايت آنان از حمله‌ي نظامي بر لبنان و كمك تسليحاتي و سياسي به حمله كننده و متقابلاً ضديت آنان با مدافعان جان بركف لبناني؛ باجگيري دائمي آنان از دولتهاي عربي و متقابلاً باج دهي هميشگي آنان به رژيم صهيونيستي؛ حمايت از اهانت‌كنندگان به مقدسات اسلام و حتي افتراء و اهانت صريح بلندپايگان غربي ازقبيل پاپ به اين آئين الهي و متقابلاً جرم شمردن تحقيق و ترديد درباره‌ي هولوكاست و كيان صهيونيستي؛ حمله نظامي و كشتار و ويراني در عراق و افغانستان بنام دمــــوكراسي، و متقابلاً توطئه بر ضد دولتهاي منتخب مردمسالار در فلسطين و عراق و آمريكاي لاتين و هر جاي ديگري كه عوامل آمريكا و صهيونيست بر سر كار نيامده باشند؛ غوغاي مبارزه با تروريسم و متقابلاً گفت و گوي پنهاني و حتي كمك به تروريستهاي جرّار در عراق و غيره..
اين رفتارهاي نامعقول و كينه توزانه بر ملتهاي مسلمان حجت را تمام كرده و به بيداري اسلامي كمك رسانده است. امروز چه بخواهند و چه نخواهند حركتي عميق و ريشه دار در دنياي اسلام آغاز شده است و همين حركت است كه در زمان متناسب خود به استقلال و عزت و حيات دوباره‌ي امت اسلامي خواهد انجاميد.
اين يك مقطع تاريخي تعيين كننده است. نخبگان و علماء و روشنفكران وظيفه‌ي سنگيني در اين مقطع بر دوش دارند. هرگونه ضعف و سست عنصري و غرضورزي و كوتاهي آنان ميتواند به فاجعه منتهي شود. علماي دين در برابر اختلاف افكني مذهبي ساكت ننشينند؛ روشنفكران در دميدن روح اميد در جوانان كوتاهي نكنند؛ سياستمداران و زمامداران، مردم خود را در صحنه نگهدارند و به آنان تكيه كنند؛ دولتهاي اسلامي همبستگي ميان خود را تقويت كنند و از اين قدرت حقيقي در برابر تهديد سلطه گران بهره مند شوند.
امروز سرويسهاي جاسوسي آمريكا و انگليس در عراق، در لبنان، در كشورهائي از شمال افريقا و در هر جاي ديگري كه بتوانند با همه‌ي قوا در حال پراكندن ويروس اختلاف مذهبي‌اند. اجتماع حج بايد ما را در برابر اين بيمــاري مهلك مصونســازي كنــد و آيه‌ي شريفه‌ي: « و أطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا إن الله مع الصابرين » را پيوسته در برابرچشم ما قرار دهد.
امروز برائت از مشركان نداي قلبي و فطري همه‌ي ملتهاي مسلمان است. موسم حج تنها نقطه‌ئي است كه اين ندا ميتواند از سوي همه‌ي اين ملتها با صداي بلند طنين افكند.
اين فرصت را مغتنــم بشمـــاريد و با دعـا براي امت اسلامي و دعا براي تعجيـل در ظهور مهدي موعود سلام الله عليه و عجل الله فرجه، از هر كرانه خود را در اين اقيانوس عظيم شستشو دهيد.
توفيق و خوشبختي و حج مقبول را براي همه‌ي شما مسئلت ميكنم.

سيّدعلي خامنه‌اي
سوم ذي‌الحجه 1427 مصادف با سوم ديماه 1385
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /