پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بيستمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بسم الله الرحمن الرحيم
بيستمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ساعت 4 بعدازظهر روز سه شنبه 23 خردادماه 1368 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد و پس از قرائت آياتي از قرآن كريم جلسه وارد دستور شد.
گزارش كميسيون شماره 4 در شورا در خصوص تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و پس از توضيح مخبر، پيشنهاد كميسيون به رأي گذاشته شد و به اتفاق آراء به تصويب رسيد به موجب اين پيشنهاد:
“در تمامي اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارت "مجلس شوراي ملي" به :مجلس شوراي اسلامي" تغيير مي يابد.”
سپس گزارش كميسيون شماره 4 در شور دوم در خصوص تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و پس از توضيحات مخبر، گزارش كميسيون درخصوص تعداد نمايندگان به تصويب رسيد. به موجب اين پيشنهاد:
“عده نمايندگان مجلس شوراياسلامي 270 نفر است. از تاريخ تصويب اين قانون پس از هر ده سال حداكثر 20 نفرنماينده با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها مي توانداضافه شود.”
پس از آن گزارش كميسيون شماره 4 در شور دوم مربوط به تمركز درمديريت صدا و سيماي جمهوري اسلامي مطرح شد و پس از توضيحات مخبر، پيشنهادهاي اعضاي شورا مورد مذاكره قرار گرفت و پس از اظهارنظرهاي مخالف و موافق اصل مربوط به ترتيب زير تصويب شد:
“در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.”
“نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره اين سازمان و نظارت برآنرا قانون معين مي كند.”
آخرين دستور جلسه گزارش كميسيون شماره 4 درخصوص چگونگي بازنگري قانون اساسي مطرح و پس از توضيحات مخبر، پيشنهاد اعضا مطرح و مورد بحث قرار گرفت و ادامه مذاكرات به جلسه آينده كه فردا در ساعت 4 بعدازظهر تشكيل مي شود موكول گرديد.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /