پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فلسفه قدرت و ابزار نظامی برای کشور

فلسفه قدرت و ابزار نظامی برای کشور

تاکید بر پیشرفت صنایع دفاعی

تاکید بر پیشرفت صنایع دفاعی

صلاحیت اخلاقی دو حزب مطرح در امریکا

هیچ‌یک از دو حزب مطرح در امریکا از لحاظ صلاحیت اخلاقی، ترجیحی بر دیگری ندارد

پر بیننده ترین