پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مهمانی واژه ها؛ گزارشی از دیدار اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی

گزارش آقای مرآتی از دیدار جمعی از اهالی فرهنگ، استادان شعر و ادب فارسی و شاعران جوان و پیشکسوت کشور و تعدادی از شاعران از کشورهای هندوستان، افغانستان و ترکیه

پر بیننده ترین