پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

زیباترین خصلت‌ها

زیباترین خصلت سه چیز است: 1- وقار بدون مهابت 2- گشاده دستی 3- اشتغال داشتن به غیر بهره‌های دنیوی

زیباترین خصلت‌ها

پر بیننده ترین